Framover må me som kommune løysa oppgåver meir på tvers mellom einingar og sektorar. Kva treng me å gjera slik at me kan jobba meir på tvers i organisasjonen i framtida?  

Du kan få vera med og utvikla modell for kompetansebygging innad i sektoren, og bidra med erfaringar og kunnskap ved å jobba i ei eining du gjerne ikkje tidlegare har erfaring med. Me kan lova deg kompetansebygging på blant anna nye brukargruppar, lovverk og du vil få vegleiing undervegs.

Du vil kunna bidra til at me får enda meir erfaring på korleis nyttiggjera ressursar på tvers og du vil delta i viktige utviklingsoppgåver saman med teamet ditt i Bu og habilitering.

Velkomen som søkjar!

https://kvinnherad.easycruit.com/vacancy/3022995/225143?iso=nn


Kontaktpersonar:

Hilde Bakkebø Einingsleiar – mob. 977 78 377

Åslaug Brænde Sektorleiar – mob. 911 38 334