Meld frå om ein oppdagar at det har gått ras, ikkje rydd sjølve då det må sjekkast om det eventuelt er meir som kan rasa ned.

Oppmodar samstundes om å melda frå om bekkar og elver flaumar over, eller om bekkeinntak, sandfangkummar og liknande er på veg til å fyllast.

Vakttelefon for Vatn og avløp: 90 36 11 11