INVITASJON TIL BYGDEMØTE OM LANDBRUKSPLAN I KVINNHERAD

ÅKRA SKULE TORSDAG 7. MARS KL 19.30

Kvinnherad kommune inviterer til ope møte for å få innspel til planen.

Program

Presentasjon av planprogram og kva planen skal innehalde.

Oppmoding om deltaking v/politikar Stein Olav Ølvestveit

Innspel frå møtedeltakarane

Enkel servering

Vi vonar at mange tek turen til møte den kvelden .

Vennleg helsing Kvinnherad kommune

v/ Seksjon for kultur, næring og utvikling