Opp mot 80 % av alvorlege skadar syklistar opplev skuldast smell og støyt mot hovudet. Bruk av sykkelhjelm er dermed den beste beskyttelsen du har som syklist.

I ei undersøking gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk opplyser 34 % at dei sjeldan eller aldri brukar hjelm.

Meir informasjon knytt til sykkelhjelm finn de her.