Informasjon til Idrettslag og organisasjonar som skal leige kommunale bygg skuleåret 2020/2021:

Informasjonsmøtet som skulle vera i dag, er blitt utsett til etter søknadsfrist. Ny dato vil verta publisert snart.