Kommunestyre vedtok 20.12.2018 nye betalingsatsar for 2019.

Kvinnherad kommunestyre gjorde vedtak om eigedomskatt, betalingssatsar for gebyr og avgifter for tenesteytingar. Verknadsdato er frå 01.01.2019 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast.

Les meir.