Mowi Norway AS – søknad om anleggsendring ved lokalitet 1033 Åkre i Kvinnherad kommune

Mowi Norway AS søkjer om endring frå to rekker med fire 80x80 meter rammefortøyninger, til ei rekke med seks 100x100 meter rammefortøyninger. Området er i dag godkjend til akvakultur, det vert ingen utviding av arealet.

For nærare info, ring Kvinnherad kommune tlf 53483100

Evt. merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal , Epost: post@kvinnherad.kommune.no innan 19.11.2019