Eide Fjordbruk AS søkjer om etablering av lokalitet for oppdrett av postsmolt/matfisk av laks og aure ved lokalitet Skotberget i Kvinnherad. Det omsøkte arealet er sett av til akvakulturføremål (område VA 8) i gjeldande kommuneplan for Kvinnherad. Søknaden gjeld for produksjon i lukka anlegg i sjø og med ein maksimalt tillaten biomasse (MTB) på inntil 3600 tonn.

Søknaden vert no lagt ut til offentlege ettersyn. Sak 2021/747 Del 1 og Del 2

For nærare opplysningar, ring Kvinnherad kommune, 53483100. Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal eller post@kvinnherad.kommune.no innan 15.04.2021.