Åslaug er 54 år og busett i Bergen. Ho er gift og har ein vaksen son.
Brænde har bakgrunn frå tilsvarande stilling som kommunalsjef i Sogndal, og har elles jobba som leiar i kommunale pleie- og omsorgstenester, samt med utviklingsoppgåver i Bergen kommune i mange år.
Ho kjem no frå stilling som einingsleiar i Bjørnafjorden kommune.
Åslaug er sjukepleiar med vidareutdanning i mellom anna psykisk helse, helsefremjande og førebyggjande arbeid.
Ho vil tiltre stillinga i løpet av sommaren.