Spyling av leidningsnettet i Åsavegen, Dimmelsvik - 27.05.

Grunna spyling av leidningsnettet i Åsavegen, vert vatnet stengt onsdag 27.05. frå kl 08:00 til kl 15:00. Vatnet vert satt på igjen så snart arbeidet er ferdig. Etter at vatnet er tilbake kan dette væra misfarga, og me anbefalar at det vert tappa kaldtvatn til dette er reint.

Ved spørsmål, kontakt vår vakttelefon: 903 61 111

Lekkasjesøk i Sandvik, Omvikdalen - frå 27.05. til 28.05.

Grunna lekkasjesøk i Sandvik vert vatnet stengt eller med redusert trykk i kortare periodar, frå onsdag 27.05. kl 23:00 til torsdag 28.05. kl 05:30. Vatnet vert satt på igjen utan varsle så snart arbeidet er ferdig. Etter at vatnet er tilbake kan dette væra misfarga, og me anbefalar at det vert tappa kaldtvatn til dette er reint.

Ved spøsrmål, kontakt vår vakttelfon: 903 61 111