Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Helsestasjon

Oppdatert: 28.12.2012 13:54
Generelt
Tema
- Helse
- Helsestasjon
Beskrivelse

På helsestasjonen får du tilbod om

  • helseundersøking
  • barnevaksinasjonar
  • svangerskapskontroll
  • rådgjeving om helse, utvikling hos born, kosthald, osb.

Det blir lagt vekt på førebyggjande helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skule og helse- og sosialtenesta ved behov. Helsesystera kan òg komme på heimebesøk.

Målgruppe

Born og unge i aldersgruppa 0-20 år, gravide og føresette

Pris for tjenesten

Tenesta er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Barn i fleirspråklege familiar
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Testing av nyfødte
helsenorge.no - helsestasjon
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for anten heimebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjonar og regelmessige kontrollar av barnet.

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Teneste, tiltak for barn og unge (TTBU)
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 13:54
Gyldig fra
2010-12-08
Gyldig til
2014-01-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no