Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ferdselstelling

Kvinnherad kommune har frå Hordaland fylkeskommune fått tilskot til prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer i Kvinnherad». Prosjektet vil ende opp i ein enkel temaplan for kva nærturområde ein ønskjer å forbetre og tilretteleggje for innbyggjarane i dei ulike bygdene og buområda. Gode nærturområde har stor betydning for innbyggjarane si trivsel, helse og bulyst. Kvinnherad kommune har i ei årrekkje vore ein føregongskommune når det gjeld tilretteleggjing for friluftslivet. Ein plan for friluftslivets ferdselsårer er ei naturleg oppfølging av dette.

Kulturminnedagen 2019

Kulturarv i framtida
Målet med kulturminnedagen er å formidle den mangfaldige kulturarven.
 

Kunngjeringar

Politisk kalender

Aktivitetskalender