Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kva skjer i Kvinnherad?

Mars 2015
MaTiOnToFr
09
            1
10
2345678
11
9101112131415
12
16171819202122
13
23242526272829
14
3031     

Nyhende og aktuelt

Folkemøte om Fjellhaugen Kraftverk 14. april 2015

NVE arrangerar folkemøte i Dalheim Ungdomshus i Omvikdalen tysdag 14.4.2015 kl  19.00 om planane om bygging av kraftverket

NAV Kvinnherad

I samband med oversvømming av NAV Kvinnherad sine lokale vert det ei tid framover redusert service frå NAV-kontoret på Husnes.

Informasjon om Aksen kontorfellesskap

Alle tilsette i Aksen har fått tildelt arbeidsstad.

Høyringsdokument

Høyring om felles krinsgrense med Jondal kommune

Høyringa gjeld forskrift om felles krinsgrense for Gjetingsdalen og Jondal for elevar i grunnskulen.

Høyringsfristen er 24.april. Merknader kan sendast på epost til post@kvinnherad.kommune.no,  eller per post til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

årsbukk_300x200

Viltfondet i Kvinnherad kan dele ut midler etter søknad to ganger per år

Viltfondmidler vår 2015

Det er tid for å søke om midler frå Kvinnherad viltfond for første halvår 2015. Frist for å søke er 9.april 2015

Informasjon Aksen kontorfellesskap:

Vi har ordna med nokre av kontora ved Aksen.

Store vass-skadar i "Aksen" i Husnes sentrum

Det vert halde pressekonferanse i Kulturhuset v/Ordføraren kl. 10.00.

Folkehelseprofil 2015

Folkehelseinstituttet utarbeidar årleg ein folkehelseprofil for alle kommunar og fylker i landet der nøkkeltal ved befolkninga si helsetilstand og påverknadsfaktorar vert presentert.

Planprogram for skulebruksplan

Varsel om planarbeid:

Kommunedelplan for skulebruk 2016 – 2028

Kvinnherad formannskap vedtok i møte 05.03.2015 å utarbeida ein kommunedelplan for skulebruk. Det vert med dette varsla start av planarbeid og høyring av planprogram. Frist for innspel til planen og merknader til planprogrammet er 20. april 2015.

Skatteliste 2015 - Off. ettersyn.

EIGEDOMSSKATT 2015

Kvinnherad kommunestyre har i medhold av eigedomsskattelova §§ 2, 3 d og 4 i møte 18.12.2014 vedteke at det skal skrivast ut eigedomsskatt for næring, verk og bruk i heile kommunen for 2015.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no