Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kva skjer i Kvinnherad?

Mars 2015
MaTiOnToFr
09
            1
10
2345678
11
9101112131415
12
16171819202122
13
23242526272829
14
3031     

Nyhende og aktuelt

Folkehelseoversikten

Kvinnherad kommune har etter Lov om folkehelsearbeid utarbeid ein oversikt over helsetilstanden til befolkninga i Kvinnherad. Her er det samanlikna korleis kvinnheringar kjem ut samanlikna med fylket og landet elles for ei rekkje område innan helse.

Skatteliste 2015 - Off. ettersyn.

EIGEDOMSSKATT 2015

Kvinnherad kommunestyre har i medhold av eigedomsskattelova §§ 2, 3 d og 4 i møte 18.12.2014 vedteke at det skal skrivast ut eigedomsskatt for næring, verk og bruk i heile kommunen for 2015.

Innkalling til formannskapet 05.03.15

Møtestad: Kvinnherad vidaregåande skule, Husnes
Møtetid   : 16:00 – 16:30 Synfaring – Kvinnherad Ungdomssenter, Husnes
                 17:00 – Møtestart

Logo NVE

Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Fjellhaugen Kraftverk i Kvinnherad kommune og Etne kommune

NVE har motteke søknad frå SKL Produksjon AS om å få byggje Fjellhaugen Kraftverk.

Høyingsfrist er er sett til 20. mai 2015

Samtalegruppe for pårørande til personar med demenssjukdom

Møtet 25.02. er avlyst.
Møtedatoar vert:
11. mars., 8. april og 10. juni -  kl 18.30 i gamleskulen i Uskedalen.
IMG_0186_150x100

Kvinnherad vart årets kulturkommune i Hordaland

Kvinnherad kommune vart i dag 19.02 tildelt tittelen som årets kulturkommune i Hordaland.

Felles innsats

Handlingsplan mot mobbing - Barnehagane i Kvinnherad

Fokus på førebygging og tidleg innsats

Gruppetilbod til barn og unge som lever med alvorleg sjukdom i familien eller som lever med sorg.

I mars blir det oppstart av gruppe for barn og unge som har opplevd å miste nokon nær eller som er lever med alvorleg sjukdom i familien. Første møte er i Uskedalen gamle skule den 02.03.15 kl. 18-20.

Kvinnherad kompetansesenter

Kvinnherad kompetansesenter (KKS) er nyoppretta. Dei  ynskjer å motivera og tilrettelegga for høgare utanning og kursverksemd i Kvinnherad.
Senteret er knytta til Kvinnherad Næringsservice., og er eit samarbeid med KVV kompetanse. NB Søknadsfristar!
 

Søkjer støttekontakt på Hatlestrand/Ølve

Kvinnherad kommune søkjer etter støttekontakt i Hatlestrand/Ølve området.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no