Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kva skjer i Kvinnherad?

Juli 2016
MaTiOnToFr
26
        123
27
45678910
28
11121314151617
29
18192021222324
30
25262728293031

Nyhende og aktuelt

Vedtatt i kommunestyret 22.juni 2016.

Tertialrapport 1 2016

På side 19 i rapporten er gjengitt investeringsrekneskapen og forslag til revidert investeringsbudsjett  for 2016. Dette er  no vedteke.

Her er linken til rapporten:

 

http://ephorte/ephorteweb/API/GETDOC/Default.aspx?DL_DOKID_DB=465530&DL_JPID_JP=369547&DL_DOKFORMAT_XX=RA-PDF&DB_STATUS_DS=F&WORKFOLDER=&EPHORTEDB=EPHORTE

 

Ballon_de_handball_svg

Søkjer trenar og lagleiar - Handball

Kvinnherad kommune søkjer etter trenar og lagleiar til handballaget for utviklingshemma.

sol-sonriente-8

Sommaropning rådhuset

Sentralbordet på rådhuset har sommarope:

Måndag 27.06. - 31.07. - kl. 09.00 - 15.00.

sol-sonriente-8

Sommaropning

Sommaropning for verksemda, Tiltak og tenester for barn og unge:

Måndag 20.06. - 12.08. - Kl. 09.00 - 15.00.

Tveitelva kraftverk AS –Søknad om løyve til overføring av Reppaelva i Nordrepollen -Høyring

NVE har motteke ein søknad frå Tveitelva kraftverk AS, datert 20.5.2016, om løyve til å overføre Reppaelva til Tveitelva for utnytting i Tveitelva kraftverk i Kvinnherad kommune. Høyringsfrist 23.9.2016

Søknadsfrist 01.09.2016

Momskompensasjonsordninga for frivillige lag og organisasjonar

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om momskompensasjon. Informasjon om ordninga finn du her.

k6130

Søknadsfrist 15.09

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og Søknad om spelemidlar 2017

Kulturdepartementet fordeler kvart år tilskot av spelemidlane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, slik at flest mogleg kan drive idrett og fysisk aktivitet. Anlegg som det skal søkjast om spelemidlar til må vera del av Kommunen sin handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Handlingsprogrammet vert rullert kvart år.

Møte - Kommunestyret - onsdag 22.06.2016

Folkemøte om søknad om ny kraftleidning og transformatorstasjon

Statnett SF og Hardanger Energi AS søkjer om å ein ny 66 (132) kV luftleidning mellom Maurangeri Kvinnherad kommune og Herand i Jondal kommune

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no