Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravemelding

Før det vert satt i gang graving, må den som utfører gravearbeidet få klarsignal

Som fylgje av aukande mengd kablar og røyr i bakken, har talet på uhell i samband med anleggsarbeid stige dei siste åra. Leidningspåvising er pålagt for å mest mogleg unngå slike uhell og skadar.

Ta kontakt med VA for å førebyggja skadar.

Pålegg om leidningspåvising gjeld også dersom du skal grava på eigen grunn. Det er den som skal grava som har ansvaret.

Gravemelding - bilde

Gå inn på skjema sida vår, og klikk på Gravemelding for å melda inn planlagt graveaktivitet. Skriv inn kva som er planlagt eller kva ein ynskjer tilbakemelding på og legg ved kartutsnitt der aktuelt område er skravert. Det vil da verta returnert tilbakemelding på e-post med kartutsnitt med leidningsnett for det aktuelle området, og eventuelle kommentarar eller krav om påvising. Tenesta er ikkje gebyrbelagt.

Skulle det væra akutte grunnar til graveaktiviteten, må ein ta kontakt med vårt vaktnummer som er betjent 24/7:   903 61 111

 

Publisert | Oppdatert 27. februar 2019