Kvinnherad kommune har trafikksikringsplan for perioden 2012 - 2020. Planen skisserer mål og verkemidlar i arbeidet med å gjennomføra trafikksikringstiltak. Eit sentralt tema er å skapa trafikksikre skuleområde og skulevegar. Planen finn du her.