Eining for vatn og avløp har base på Husnes VBA, Onarheimslio 233, 5460 Husnes der vi har kontor, verkstad og lager. Du kan besøkja oss man - tors 07:00 - 15:00 og fredag 07:00 - 12:30.

Telefon dagtid: 53 48 31 00
Vakttelefon utanom ordninær arbeidstid: 903 61 111

Direkte kontakt

Egil Eide - Einingsleiar

Torleiv Gloppen - Avdelingsleiar, drift

Kjersti Leth Lønning - Avdelingsleiar, gebyr

Mona Fatland Eide - Vassmålar og gebyr

Jan Ove Olsen - BIO Ingeniør, vasskvalitet

Jens Helvik, GIS Ingeniør - Oppmåling/kart

 

Vi kan og nåast på epost: post@kvinnherad.kommune.no