Eining for veg og park er tilknytt basen ved Husnes vassverk og lageret i Rosendal. Einingsleiar Per Inge Naterstad har kontor på Rådhuset og på Husnes vassverk, hans arbeidsstad kan variera. Driftsoperatørane og arbeidsleiar for eininga er mykje ute på vegar og anlegg for å utføra arbeid.

Telefonnummer for direkte kontakt:

Per Inge Naterstad - Einingsleiar
Tlf: 412 41 890                     

Øyvind Hardeland - Avdelingsleiar, drift                  
Tlf: 909 76 731

Kjersti Leth Lønning - saksbehandlar for graveløyve og avkøyrsler           
Tlf: 913 30 568