Redusert vasstrykk i Rørvik - 21.05.19

Grunna arbeid på leidningsnettet i Rørvik, vil vatnet verta stengt eller med redusert trykk, tirsdag 21. mai 2019 frå kl 12:30 til ca kl 16:00 Vatnet vert satt på igjen utan varsel så snart arbeidet er utført. Etter at arbeidet er ferdig kan vatnet væra misfarga, og me anbefaler at de tappar kaldvatn for å få dette reint.

Ved spørsmål kontakt vår vakttelefon nr 903 61 111