Vegstenging - Hidlervegen, Husnes

Grunna arbeid på leidningsnettet vert Hidlervegen stengd for gjennomkøyring ved krysset mot Kolavegen. Det vert anbefalt at gåande og syklande nyttar Kolavegen, alternativt gang og sykkelvegen på Opsangervergen.

Ved spørsmål, kontakt vår vakttelefon: 903 61 111