Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kva skjer i Kvinnherad?

April 2014
MaTiOnToFr
14
  123456
15
78910111213
16
14151617181920
17
21222324252627
18
282930    

Nyhende og aktuelt

logo_dfo

Roadshow – kurs i elektronisk faktura - Bergen 27 mars

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) jobber med å øke bruken av elektronisk faktura i EHF format i offentlig sektor. Elektronisk faktura betyr tid og penger spart fordi man ikke lenger håndterer fakturaer manuelt.

Staten har vært pålagt å kreve elektronisk faktura fra sine leverandører siden 2012. Kommunene følger etter med samme krav fra 1. januar 2015.

Framlegg til nye offisielle adressenamn

Rådmannen lyser med dette ut framlegg til nye vegnamn. Før namna vert lagde fram for forvaltningskomiteen til godkjenning , er det høve til å koma med innspel/merknader til namneforslaga.

uten navn

Møteinnkalling Formannskapet - fellesmøte i regionen 7.3.2014

Sak til drøfting: Scenario Sunnhordland - strukturreforma og lokal styrefart

Møtestad: Stord Hotell

Møtetid: 09:00-12:00

Oppheva vedtak om forbod mot bruk av eld utandørs

Brannsjefen i Kvinnherad kommune opphevar i dag 06.02.14 forbod av 29.01.14 mot å tenne open eld utandørs.

Brannsjefen vil be om at det likevel vert vist stor forsiktighet med bruk av open eld utandørs, då det fortsatt i ein del område er veldig tørt og/eller mykje vind. All brenning føregår på eige ansvar. Husk også reglar for bål brenning.

 

Bilde nye Rosendal ungdomsskule

Den gode skulen - Nye Rosendal ungdomsskule

No er det 3/4 år sidan vi flytta inn i flunkande nytt skulebygg etter to år med skule på tre stadar............

bilete

Varsel om oppstart av regulering og planprogram til offentleg ettersyn

Multiconsult AS varslar med dette i samsvar med Plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 oppstart av:
Områdeplan for skuleområdet på Husnes
Gnr. 145, Bnr. 124, 186, 189, 407 m. fl.

Statens vegvesen

Statens vegvesen melder om arbeid i Folgefonntunellen

Det vert innført kontinuerleg kolonnekjøring med ledebil i delar av tunellen.

Dette grunna arbeid med å leggja til rette for etablering av det digitale beredskapssambandet, Nødnett.

kulturstipend_illustrasjon.indd

Søknadsfrist 1.april

Kvinnherad kulturstipend

Det vert tildelt kulturstipend på opp til kr 50 000 til kulturutøvarar med tilknyting til Kvinnherad kommune.

årsbukk_300x200

Søknadsfrist for midler fra viltfondet i Kvinnherad vert sett til 1.mars 2014.

Viltfondmidler vår 2014

Søknad i tråd med forskrift om viltfond for Kvinnherad kommune sendast til

Kvinnherad kommune

Rosendalsvegen 10

5470 Rosendal.

Merk søknaden med viltfond vår 2014

images

Kommunikasjonsstrategi for Kvinnherad kommune

Saman med verksemdsleiarane, har rådmann sett i gang eit arbeid med fokus på kommunen sin kommunikasjonsstrategi. Denne planen/strategien vedtok kommunestryret i  april 2001. Planen vert no løfta fram og revitalisert.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no