Kommunane har ansvar for å organisera ein klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid, jamfør "Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell" § 3a.

I Kvinnherad kommunen er vaktordninga for tida delt mellom veterinærane: Zsolt Kovacs og Lisa Koch.

Vaktene går alle dagar frå kl. 16.00 til påfølgjande dag kl. 08.00, i helgar og heilagdagar.

Vakttelefon: 88 00 00 20

Sauer_VET  Ullgris

Villsauer og ullgrisar. Foto: Tore Eik