Me ønsker alle elevar velkommen til eit nytt skuleår!

Måndag 16. august 2021 ønsker me alle nye og gamle elevar i Kvinnherad kommune velkommen til eit nytt skuleår!

Me ønsker særskilt velkommen til alle som skal byrja i 1. trinn, til ein skulekvardag med læring, leik og utvikling i eit inkluderande og godt skulemiljø!

Me ønsker også alle nye elevar på 8. trinn særskilt velkommen til ein ny og spanande kvardag på ungdomsskulane våre.

I år kan me gleda oss over at skulane kan starte opp på grønt nivå når det gjeld tiltak for smittevern!

Rettleiar om smittevern 1. til 7. trinn

Rettleiar om smittevern for ungdomsskulane

Skuleruta 2021-2022velkomen.png

 Velkommen til nytt barnehageår!

Kvinnherad kommune ønsker alle barn og føresette velkommen til eit nytt barnehageår tysdag 17. august 2021.

Me ønsker særskilt velkommen til alle nye barn som skal byrja i barnehagane våre, og ønsker barn og føresette ein trygg og god start for barna!

I år kan me gleda oss over at barnehagane kan starte opp på grønt nivå når det gjeld tiltak for smittevern!

Rettleiar om smittevern - barnehagar

Skuleruta/barnehageruta  2021-2022

 

velkomen bhg.png