Kvinnherad kommunestyre fastsette 22.10.2020 planprogram med plangrense  for områderegulering for Rosendal tettstad.
Vedtaket vart gjort på følgjande  vilkår: 
Det skal lagast trafikkanalyse og gatebruksplan på eit høveleg nivå for dette planarbeidet. 

De kan lese meir om planprogrammet i vedlegga her:

Vedtak - stadfesting av planprogram.pdf

Fastsett planprogram - Rosendal tettstad.pdf

Plangrense Rosendal tettstad.pdf