Kjært barn har mange namn. Dei fleste kjende det som 2kryss, nokon som Huset på Bjørke. Når vi no har flytta inn i nye lokale i Rosendal sentrum endrar vi namn til Vangstova aktivitetshus. Tilbodet er mykje det same som før, men vi håpar at ein meir sentrumsnær lokalitet gjer det lettare for fleire å kome til oss. Vel møtt!

Bygget ligg plassert sentralt i Rosendal sentrum ved sida av Rosendal Tannklinikk. Mange kjenner det att som den "gamle barnehagen" i Rosendal. Her har vi fokus på sosialt samvere, felles måltid, fysisk aktivitet, hobbyaktivitetar og anna som den enkelte ynskjer å drive med. Vi har tett samarbeid med Frisklivssentralen som driv aktivitet og føl opp enkeltpersonar med samtalar og planar i bygget.

Huset er ope tysdag til fredag kl 0900-1430.

Kontakt
Tlf. 468 09 158
Kyrkjevegen 17
5470 Rosendal

Tilsette
Roy Arne Evensen, Lina Storegjerde og Olaug Eikeland.

 

Bilda som ligg under er anten frå bygningen vår, nærområdet eller frå aktivitetar vi driv med.

Parkering 2 kryss.jpg

Stor god parkeringsplass rett på utsida.

 

Uteområde 2 2kryss.jpg

Stort og godt uteområde som vi skal utvikle i tida frametter. Har du gode idear? 

 

Stove med sofa 2 kryss.jpg

Store gode sitteområde og god golvplass.

 

Sittegruppe 2 kryss.jpg

Ei av dei fleire sitjegrupper. I tillegg har vi fleire mindre hobbyrom til ulik aktivitet.

 

Treningsrom 2 kryss.jpg

Frå treningsrommet vårt. Her har vi masse spiningssyklar og matter til øvingar med kroppsvekt. Frisklivskoordinator Martha Varanes instruerar.

I tillegg har vi styrketrening på Rosendal Trim.

 

Huset på Bjørke - Nærområde (2).JPG

Frå nærområdet, utsikt mot dei flotte fjellområda.

 

Huset på Bjørke - Nærområde (4).JPG

Kjeldestøl, eit mykje nytta turområde i nærleiken.

 

Huset på Bjørke - Baking (2).JPG

Innimellom har vi kurs der vi lagar ulike mat og bakverk.

 

Huset på Bjørke - Baking (3).JPG

Alltid godt med heimelaga bollar. 

 

Huset på Bjørke - Hobbyaktivitet (2).JPG

Frå eit av fleire kurs med ulikt handtverk.

 

Huset på Bjørke - Tur (2).JPG

Friluftstur med grilling av sjølvfiska fisk.

 

Huset på Bjørke - Tur (3).JPG

Sommartur med fiske.

 

Huset på Bjørke - Tur.JPG

Mykje god fisk frå ein flott tur.

 

Huset på Bjørke - Tur (8).JPG

Kaffien smakar ekstra godt på tur.