Den som skal veljast må ha tilstrekkeleg norskkunnskaper og vera personleg egna for oppgåva.

Dessutan:

  • vera mellom 21 og 70 år
  • stå innført i manntalet i kommunen
  • vandel vil bli kontrollert

Samansetjinga av utvala skal så langt råd er samsvara me befolkninga i kommunen. Kommunestyret vil velja ut meddommarar / lagrettemedlemmer etter alder/kjønn/yrke/etnisk bakgrunn. Opplysningar elles finn du på www.domstol.no                              

Er du interessert kan du senda melding saman med desse opplysningane: Fullt namn/adresse/fødselsnummer/telefonnummer/yrke/stilling. Dessutan ynskje om rettsinstans: Sunnhordland tingrett, Gulating lagmannsrett eller jordskifteretten. Gjer merksam på at du ikkje kan velja både tingrett og lagmannsrett, berre ein av dei

Send til: Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

eller

e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Innan 31.03.2020