Kvinnherad kommunestyre har i møte 28.02.2019 vedteke at i kommunen skal kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 skal haldast over 2 dagar: søndag 8. og mandag 9. september 2019. Røystestader er Husnes og Rosendal for begge dagane. For 09. september kjem også Halsnøy og Hatlestrand til.

Aktuelle lenker:
Regjering valgportal - val.no
Vallova
Valgforskrifta
SSB - valstatistikk
 

Godkjende vallister:
Arbeiderpartiet.pdf
FrP.pdf
Høgre.pdf
KrF.pdf
Miljøpartiet Dei Grøne.pdf
Partiet Dei Kristne.pdf
Senterpartiet.pdf
Venstre.pdf
Sosialistisk Fellesliste av SV og Raudt.pdf

 

Tidleg- og førehandsrøysting til kommunestyreval og fylkesstingval 2019