Vaksinering vert gjennomført på vaksinestadane Husnes og Rosendal, på ettermiddagstid. Skjer nokre torsdagar framover. Ein føresett må følgja barnet til vaksinasjon (ein av dei som har signert samtykkeskjema). Ferdig utfylt samtykkeskjema skal takast med (dersom ikkje levert tidlegare), samt identifikasjon for den som følgjer.

Bestilling av time og eventuelle spørsmål:

  • Send e-post til covid19@kvinnherad.kommune.no.
  • Merk emnefeltet «Vaksinasjon frå fylte 12 år» og legg ved mobilnummer.
  • Ha klart barnet sitt personnummer til du vert oppringt.

 

Rosendal, 20.09.21

Glenn Opland, Kommuneoverlege