Grunna misforståingar er innspelsfristen til Kvinnherad2050, kommuneplanen inkl. samfunnsdel og arealdel, utsett. Ny frist for innspel er torsdag 31. oktober 2019. Det vil ikkje verte gjeve utsett frist utover denne datoen.

FN_berekraftsmål_750x1000.jpg