Tilskot til kultur og folkehelse vert gitt til lag og organisasjonar, ungdomstiltak, privatpersonar og institusjonar som driv frivillig og/eller ikkje-kommersielt kulturarbeid for innbyggjarane i Kvinnherad.

Søknadsskjema er digitale, og du finn dei og meir informasjon på nettsidene til kommunen:

https://www.kvinnherad.kommune.no/tilskot-til-kultur-og-folkehelse.465524.nn.html