Tilskot til arbeid med kultur, idrett og friluftsliv vert gitt til:

  • Medlemsbaserte lag og organisasjonar
  • Opne ungdomstiltak
  • Privatpersonar
  • Institusjonar

Som driv frivillig og/eller ikkje-kommersielt kulturarbeid for innbyggjarane i Kvinnherad.

 

Les meir her.