Utlysing av midlar frå viltfond, søknandsfrist 1.oktober!

Ein kan søkje tilskot til viltforvaltning, ettersøk av skadd vilt, førebyggjande skader voldt av vilt, med meir.

Trykk her, for meir informasjon