Det er 3 ulike fiskefond i kommunen, trykk på lenkja, så finn du informasjon om alle 3, og kva dei kan nyttast til.

https://www.kvinnherad.kommune.no/fiskefond.524108.nn.html