Utlysing av Kvinnherad kulturstipend for 2021:

Kulturstipendet vert delt ut til einskildpersonar innan kunstnarisk og kreativt virke. Stipendet skal vere eit verkemiddel for personleg utvikling og kompetanseheving innan søkjaren sitt fag. Det skal stimulera til nyskaping og kreativitet. Stipendet kan nyttast til konkrete tiltak eller utdanning utover grunnutdanning (grunnskule og vidaregåande skule) innan faget. Stipendet kan også nyttast til innkjøp av naudsynt utstyr.

Stipendet er på 50 000 kroner, og er eit samarbeid mellom:

Sparebank 1 - SR Bank

Sparebanken Vest

Sunnhordland kraftlag

Kvinnherad kommune

Søknadsfrist: 01.06.2021

Meir informasjon finn du her