Tora Haslum Myklebust kjem frå stillinga som kontraktsleiar i Velde Asfalt AS. Ho har tidlegare blant anna jobba i Leirvik AS og NCE Maritime CleanTech.

Samarbeidsrådet for Sunnhordland er regionrådet for dei åtte kommunane i Sunnhordland. Oppgåvene strekk seg frå politisk og administrativt samarbeid mellom kommunane, til store, overordna regionale prosjekt.

 

Morten Storebø

Styreleiar