Det er sendt invitasjon i posten til dei det gjeld, men har nokon flytta hit i det tidsrommet og ikkje fått invitasjon, så ta kontakt. Grunna trekking av tilflyttarpris og servering, treng vi påmelding til arrangementet

Nokre frivillige lag og organsisasjonar vil vere til stades i salen.

Program:

  • Velkomen v/ordførar Peder Sjo Slettebø
  • Innlegg frå konstituert rådmann Torstein Aarthun
  • Kvinnherad Kulturskule
  • Kvinnherad Turlag
  • Presentasjon av Uskedal Utvikling

Pause med lett matservering, kaffi og te

  • Etablerarar: Tina Rosvold Eik og Yngve Olsen
  • Song ved Røysterett for Alle
  • Trekking av gåver frå Tysnes Sparebank, Spare Bank 1 SR-bank & Sparebanken Vest
  • Ordførar trekkjer kommunen sin “tilflyttarpris”