Om du har symptom og ynskjer å testa deg kan du kontakta det legekontoret du høyrer til for å avtala eventuell time for koronatest.