Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet kan verksemder som stettar kriteria søke på ordninga - det er diverre ikkje høve til å søke på anna vis enn dette.

Søknadsskjema

Utbetaling av støtte etter godkjent søknad vil skje i første halvdel av januar 2023. Søknadsfrist 23.12.2022