Alle som søkjer må anten eiga eller leiga lokale der dei dekker laupande straum. Eller fjernvarmekostnaddar. Utgiftene må kunna dokumenterast gjennom rekning eller liknande.