For at Samarbeidsrådet / Visit Sunnhordland skal få best mogleg kunnskap og informasjon til det vidare arbeidet ønskjer dei at du som hytteeigar tek deg tid til å fylle ut vedlagte spørjeundersøking. Dei som svarer på undersøkinga kan vera med i trekninga av ein Apple Watch Series 3 .
Trekning 15 juni.

Trykk på lenka under for å delta.
https://no.surveymonkey.com/r/GNVZFNR