Spørsmål og rettleiing kan rettast til Kristian Helgesen, kristian.helgesen@kvinnherad.kommune.no eller på telefon 99169403