Våre kollegaer frå Rosendal helsesenter skal ta seg av akutte timar og andre ting som ikkje kan venta til fastlegen kjem tilbake. 
Viss de opplever nedsett tilgjengelegheit, kan de kontakta legevakta. 
Ha ein riktig fin og snart koronafri sommar!