Det er også ulike reglar i kommunane, sjå kva som gjeld i din kommune her: https://vestbrannregion.no/sorg-for-trygg-balbrenning-pa-sankthans/

båltips.PNG