Søknadsfrist 15.02.2021

Plassane som vert fordelt med hovudopptak er med oppstart frå 15.08.2021.
Kvinnherad kommune har samordna opptak for kommunale og private barnehagar.