Søknad om ny etablering av oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 12102 Ulveneset i Kvinnherad.

Eide Fjordbruk AS søkjer om løyve til å produsere 2340 tonn matfisk på lokaliteten.

Arealet er i kommuneplan for Kvinnherad frå 22/3-2018 avsett til akvakultur.

For nærare opplysningar, ring Kvinnherad kommune, 90978556  Eventuelle merknader kan

sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal eller post@kvinnherad.kommune.no  innan 14.04.2020.