Mowi Norway AS - Søknad om utviding av maksimal tilleten biomasse (MTB) på lokalitet 28096 Slåttenes  i Kvinnherad kommune. Lokaliteten er i dag godkjend for 780 tonn biomasse.

Selskapet søker no om å auke MTB til 1560 tonn, utan endring av anleggskonfigurasjon.

Arealet er avsett til akvakultur i gjeldane kommuneplan, og medfører ingen endringar i arealbruk.

For nærare info, ring Kvinnherad kommune tlf. 53 48 31 00. Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan 10.4.2019

-----------------------------------------------------------------------------------