Mattilsynet har publisert ein ny rettleiar for produksjon av frukt, bær, grønsaker og potet. Fylkesmannen i Vestland har delteke i arbeidsgruppa som har laga rettleiaren. Målsetjinga med arbeidet har vore å ta vare på helsa til arbeidarane, halde matproduksjonen oppe og sikre at maten som vert produsert er trygg.

De finn rettleiar på mattilsynet.no:
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyrking_og_planter/smittevern_i_produksjon_av_frukt_baer_gronnsaker_og_potet.39079

De kan òg lese meir om rettleiaren på nettstaden til Fylkesmannen:
https://www.fylkesmannen.no/vestland/landbruk-og-mat/jordbruk/ny-rettleiar-for-smittevern-i-landbruket/​