Kommuneoverlegen har i dag i samråd med beredskapsgruppa bestemt at smittetal ikkje lenger skal publisererast på heimesidene til kommunen.

Covid-smitte er utbredt i kommunen og landet forøvrig og sjukdomsforløpet er i all hovedsak svært mildt.

Bakgrunnen er at laboratoria og fastlegane ikkje lenger har plikt til å melde frå til kommunen om covid-positive. Born treng ikkje teste seg og mange vaksne som er smitta registrerer seg ikkje, då blir heller ikkje tala realistiske.