Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogen i Kvinnherad

skogsmaskin.png

Kvinnherad har eit total areal på om lag 1137 kvadratkilometer, der om lag 250 er produktiv skog. Det er ca. 60 000 dekar kulturskog, resten likt fordelt lauv- og furuskog. Tilveksten i kulturskogen blir rekna til kring 1 kubikkmeter per dekar per år. Dette gir ein tilvekst i Kvinnherad på om lag 60.000 kubikkmeter tømmer per år.

I naturskogen reknar ein tilvekst på 0,1 kubikkmeter per dekar og år, totalt om lag 20 000 kubikkmeter tømmer per år.

Det er 842 skogeigedomar i Kvinnherad registrert i skogfondssystemet. Gjennomsnittsstørrelsen på eigedomene er om lag 200 dekar.

 

  Tømmerhogst maskin

Tømmerkai

Foto: Tore Eik

Sist oppdatert 05. desember 2022