Oppgåvene som er overført til Skatteetaten er blant anna handsaming av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finn meir informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og moglegheit for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager med meir via nett. Treng du meir hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsrettleiing ved skattekontora er no på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengeleg for tilfelle der det er nødvendig med personleg oppmøte. Spørsmål om skatteoppkrevjaroppgåver vert vist til skatteetaten.no eller telefon.