-Me ser verkeleg fram til å få opna Kvinnherad Arena, fortel dagleg leiar Daidalos Dahle.
Det vert eit bygg som kjem til å løfta tilbodet for fysisk aktivitet mange hakk. Skulane får ein heilt anna kvardag, og utvida moglegheiter. Idrettslaga får fleire og betre flater tilgjengeleg. Turn, handball, volleyball, karate m.m. får moderande og motiverande fasilitetar som potensielt stimulerer til styrka rekruttering. Og så skal arenaen leva litt i tida. Gjera seg tilgjengeleg for tiltak som løftar innbyggjarane si folkehelse. Vera opne for sosial utvikling og inkluderingsarbeid.
-Det gjenstår litt før me opnar. Men det nærmar seg. Og då får kvinnheringane, store som små, ein boltreplass me ikkje har sett makan til i våre trakter, sluttar Dahle nøgd.

KA 8.jpg

KA 6.jpg

KA 14.jpg
Ribbevegg i basishallen

Ka 11.jpg
Basishall med nedsenka trampolinar og springgrav med landingspute.

KA 10.jpg
Teleskoptribunar med kapasitet på over 1200 sitjande gjester.

KA 1.jpg
13 m høgt klatretårn med ulike trasèval.

KA 16.jpg