Informasjon om koronatesting finn du HER
Informajson om koronavaksine finn du HER

Under finn du nyheitsarkiv. Dersom situasjonen endrar seg oppdaterer vi sidene våre fortlaupande.

Veke 6 og 7

Fredag 18.02.22

Det er meldt inn 79 nye smitta i går, torsdag 17.02.22.

Torsdag 17.02.22

Det er meldt inn 53 nye smittetilfeller i går, onsdag 16.02.22

Onsdag 16.02.22

Det er meldt inn 62 nye smitta i går, tysdag 15.02.22

Tysdag 15.02.22

Det er meldt inn 55 nye smitta i går, måndag 14.02.22

Måndag 14.02.22

Det er meldt inn 95 smitta f.o.m. 11.02.22 t.o.m. 13,02.22.

Fredag 11. februar

Beredskapsgruppa i Kvinnherad kommune har framleis møte etter behov. Dei faste møta utgår. Smittetal vil bli publisert kvardagar ut februar, då vil det koma ny vurdering for vidare informasjon om smitte i kommunen vår.

Smittetal:
Torsdag 10.02.22: 32
Totalt er det no 131 kvinnheringar i isolasjon. 

Torsdag 10. februar
Smittetal:
Onsdag 09.02.22: 48
Totalt er det no 127 kvinnheringar i isolasjon. 

Onsdag 9. februar
Smittetal:
Tysdag 08.02.22: 54
Totalt er det no 82 kvinnheringar i isolasjon.

Tysdag 8. februar
Smittetal:
Måndag 07.02.22: 19

Måndag 7. februar
Smittetal:
Frå og med fredag 04.02 til og med søndag 06.02 er det meldt inn 33 smittetilfelle.
Per no er det 38 kvinnheringar i isolasjon.

Veke 5

Fredag 4. februar
Smittetal:
Torsdag 03.01.22: 16
Per no er det 68 personar i karantene i Kvinnherad. Toltalt har vi hatt 632 registrert smitta i løpet av pandemien.

Torsdag 3. februar
Smittetal:
Onsdag 02.01.22: 21
Per no er det 71 personar i isolasjon i kommunen.

Onsdag 2. februar
Smittetal:
Tysdag 01.02.22: 16

Regjeringa har letta på koronatiltaka frå og med tysdag 01.02.22 kl. 23.00. Du finn ei oversikt over endringane her: www.kvinnherad.kommune.no/regjeringa-lettar-paa-tiltaka.html

Tysdag 1. februar
Smittetal:
Måndag 31.01.22: 17

Måndag 31. januar
Smittetal:
Frå og med fredag 28.01.22 til og med søndag 30.01.22 er det meldt inn 34 smittetilfelle. Per no er det 57 smitta i isolasjon.

 

Veke 4

Fredag 28. januar
Smittetal:
Torsdag 27.01.22: 13

Torsdag 27. januar
Smittetal:
Onsdag 26.01.22: 18

Onsdag 26. januar
Smittetal:
Tysdag 25.01.22: 28

Tysdag 25. januar
Smittetal:
Måndag 24.01.22: 17

Måndag 24. januar
Smittetal:
Frå og med fredag 21.01 til og med søndag 23.01 vart det meldt inn 35 nye smittetilfelle.
Per no er 87 smitta i isolasjon og om lag 170 husstandsmedlemmar i karantene.

Veke 3

Fredag 21. januar
Smittetal:
Torsdag 20.01.22: 14
Per no er det 67 personar i isolasjon og om lag 120 husstandsmedlemmar i karantene.
Totalt er det 430 smitta i Kvinnherad så langt i pandemien.

Torsdag 20. januar
Smittetal:
Onsdag 19.01.22: 16

Onsdag 19. januar
Smittetal:
Tysdag 18.01.22: 12

Tysdag 18. januar

I samband med smitteutbrot oppmodar kommunen om at alle som var i gravferda i Husnes kyrkje torsdag 13. januar om å testa seg i dag (dag 5), og vera obs på symptom til og med 23. januar. Alle som deltok vert rekna som øvrige nærkontaktar.
Smittetal:
Måndag 17.01.22: 14

Måndag 17. januar

Smittetal:
Fredag 11.01.22: 2
Laurdag 15.01.22: 0
Søndag 16.01.22: 12

Veke 1, 2

Fredag 14. januar

Smittetal torsdag 13.01.22: 2

Torsdag 13. januar

Smittetal onsdag 12.01.22: 5

Onsdag 12. januar

Smittetal tysdag 11.01.22: 3

Tysdag 11. januar

Smittetal måndag 10.01.22: 3

Måndag 10. januar

Smittetal veke 1: 42

Fredag 7. januar

Beredskapsgruppa har hatt møte i dag, og her vart det mellom anna bestemt at det for ein periode framover no skal publiserast smittetal kvar dag kl. 10.00 på kommunen sine sider.
Vidare vil kommunen minna om at det vil skje vaksinering ved apoteka frå neste veke, sjå her: www.kvinnherad.kommune.no/koronavaksine-paa-apoteka-i-kvinnherad
Det vil gjera at vaksine vert enno meir tilgjengeleg for innbyggjarane våre.
I denne samanheng vil me nemna at det er nye reglar for koronasertifikat, her er det viktig å merka seg at 3. dose no er definert som evigvarandre: www.fhi.no/endringer-i-gyldighet-i-koronasertifikatet/
For dei som har 3. dose er det også eigne føringar for karantene: www.helsedirektoratet.no/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/

Smittetal veke 1:
Måndag 03.01.22: 10
Tysdag 04.01.22: 6
Onsdag 05.01.22: 1
Torsdag 06.01.22: 8

 

Måndag 3. januar 2022

Smittetal:

 • Veke 52: 26
  Stikkprøvar syner at to av tilfella er omikron. Totalt 55 personar er i isolasjon eller karantene.


2022

Veke 51, 52

Onsdag 29. desember

Informasjon om testing før oppstart av nytt barnehage- og skuleår!
Elevar i barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule skal testa seg før dei startar på skulen etter nyttår. Dette skal skje innanfor 24 timar før dei går på jobb eller skule første dag etter juleferien. (Ikkje tidlegare enn klokka 09:00 søndag morgon)

Alle skulane i Kvinnherad har fått testar som dei skal levera ut til elevane. Skulane kjem til å senda informasjon ut til foreldra om kva tid og kor dei får henta desse testane. Me ber derfor om at alle følgjer med på Visma-meldingar frå skulen sin.

Elevane skal såleis ikkje henta testar på helsesentera.

Dei tilsette i barnehagane og skulane får også utlevert testar på arbeidsplassen og skal heller ikkje henta på helsesentera.

Sektorleiinga


Måndag 27. desember

Smittetal:

 • Veke 51: 14
  Stikkprøve syner at eit av tilfella er omikron.

   

Onsdag 22. desember

Beredskapsgruppa har hatt møte i dag for å drøfta koronasituasjonen i Kvinnherad no før julehøgtida.

Smittesituasjonen i kommunen er per dags dato oversiktleg og låg.

Smittetal:

 • veke 50: 11
 • Veke 51: 1  (til no)

Vaksinerte:

 • Dose 1: 10 417
 • Dose 2: 9 567
 • Dose 3: 3 659

Smittetal vert publisert på heimesida kvar måndag med vekeoppsummering, med mindre smittesituasjonen endrar seg veldig.

Korleis gå fram ved positiv test:

 • Dersom hurtigtesten din er positiv melder du frå til kommuneoverlege Glenn A. Opland; 97 70 93 08. Her vil du får råd om kva du skal gjere vidare.
 • Kjenner du deg dårleg og treng legehjelp kontaktar du helsesenter/legevakt. 
 • Har du spørsmål angåande vaksinering, eller andre koronarelaterte spørsmål – send ein e-post til covid19@kvinnherad.kommune.no  

Kommunen sin koronatelefon 90 86 01 66 er open måndag, tysdag og onsdag frå kl. 10 – 13.

Veke 49, 50

Tysdag 14. desember

Kommuneoverlegen melder om to nye smittetilfelle i dag.

Måndag 13. desember
Kommuneoverlegen melder om åtte nye smittetilfelle i helga.  To av desse er knytt til ungdomsbasen på Husnes, og fem stykk i Espira barnehage på Halsnøy der det er kjent smitteveg.

Fredag 10. desember

Kommuneoverlegen har meldt om eitt nytt smittetilfelle i går med kjent nærkontakt, og to smittetilfelle i dag med kjente smittevegar. 

Måndag 6. desember

Kommuneoverlegen melder om seks nye smittetilfelle sidan fredag. Tre av desse er knytt til utbrotet ved Husnes Ungdomsskule. Tre med mistenkt smitte frå annan kommune.

Veke 48

Fredag 3. desember

Sidan førre oppdatering 29.11. er det kome melding om 4 nye smitta, to i går kveld og to dagen før. Utbrota i Kvinnherad er såleis på hell. Framover vil vi oppdatera måndagar og fredagar, med mindre det kjem større utbrot att. Beredskapsgruppa har faste møte og følgjer situasjonen tett.

Måndag 29. november

Kvinnherad er no oppe i 92 smittetilfelle etter utbrotet 12. november. I Rosendal er det ingen nye, medan noko familie til elevar på Husnes og Halsnøy er smitta i løpet av helga. Smitten er på hell, og innbyggjarane kan gje seg sjølve ein stor klapp på skuldra for bra handtering av smitteutbrotet. Det er framleis viktig å hugsa på god hoste- og handhygiene, og halda seg heime om ein er sjuk.

Hurtigtestane er flytta innandørs ved helsesentera då dei ikkje toler minusgradene. Plakatar om kvar ein kan finna desse vil hengja ved dei ulike helsesentera.

Veke 46, 47

Fredag 26. november

Kommuneoverlegen meldte om to smittetilfelle til i går kveld. Det totale smittetalet sidan fredag 12. november er då 83 stykk.

Torsdag 25. november

Sidan førre oppdatering er det meldt om 4 nye smittetilfelle. Vi er då oppe i totalt 81 smitta sidan fredag 12. november.

Onsdag 24. november kl. 19:25

Beredskapsgruppa har faste møte fleire gonger kvar veke i denne perioden med auka smitte. Frå møtet i dag vert det meldt at det framleis er stort smittetrykk i kommunen vår, og kommuneoverlegen ber om at innbyggjarane er ekstra merksame i høve å ivareta godt smittevern. Bli heime dersom du ikkje er frisk, hald avstand til andre og ver nøye med handhygiene. Det er også fornuftig å redusera tal nærkontaktar ein periode framover.

Onsdag 24. november kl. 10:05

Kommuneoverlegen melder om ytterlegare 4 smittetilfelle i dag. Totalt 77 sidan 12. november.

Onsdag 24. november

Kommuneoverlegen meldte om ytterlegare 4 smittetilfelle i går kveld.

Tysdag 23. november

I dag er det meldt om eitt nytt smittetilfelle, og i går blei det meldt inn 11 smitta. Det totale smittetalet sidan utbrotet fredag 12.november er no 69 stykk.

Måndag 22. november oppdatert kl. 08:45 og kl. 13.00

Det totale smittetalet sidan utbrotet fredag 12.november er no 63 stykk, alle med kjente smittevegar. Det er framleis viktig med god hoste- og handhygiene, halda seg heime om ein er sjuk, og testa seg. Uvaksinerte og delvaksinerte smittar meir enn dei som er fullvaksinerte og lyt såleis vera meir varsame. Me oppmodar innbyggjarane våre om å starta vaksinering eller bli ferdige med fullvaksinering så snart som mogleg. 

Måndag 22. november

Det totale smittetalet sidan utbrotet fredag 12.november er no 57 stykk. De i fleste knytt til utbrotet på Malmanger skule, som òg involverer Rosendal ungdomsskule og Mauranger skule. Det er også smitte ved Husnes ungdomsskule.

Fredag 19. november

Kvinnherad kommune vil prøva å oppfylla regjeringa sitt ønske om å tilby oppfriskingsdose med koronavaksine før jul: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppfriskningsdose-til-alle-over-65-ar-for-jul/id2888698/

Vi oppmodar innbyggjarar over 65 år om å melda frå om dei vil ha tredje dose. Det må ha gått 5 månadar sidan ein fekk dose 2.

Send e-post til covid19@kvinnherad.kommune.no
Hugs å skriva telefonnummeret ditt i e-posten.

Fredag 19. november

Kommuneoverlegen har meldt om eitt nytt smittetilfelle i dag. Det totale smittetalet er no 41 stykk sidan førre fredag.

Torsdag 18. november
Det totale smittetalet sidan utbrotet fredag 12.november er no 40 stykk. Kommuneoverlegen meldte om tre nye tilfelle i går etter førre statusoppdatering, og eitt i dag.

Onsdag 17. november

Status på smitteutbrot i Kvinnherad

Kvinnherad er no oppe i totalt 36 smitta sidan fredag, der dei fleste tilfella er knytt til utbrotet på Malmanger skule. Ein har oversikt over dei aller fleste, og såleis kontroll på utbrotet. Beredskapsgruppa har daglege møter.

Dei som deltok i minnesamling på Snikkeriet torsdag 11.11. ber vi om å vera ekstra varsame for symptom.
Vi oppmodar om å utsetja arrangement der mange treffast på kryss og tvers av bygdene, og særskilt i Rosendalsområdet.

Nærkontaktar testar seg dag 1 og dag 5.
Får ein ikkje testa seg skal ein halda seg heime.
Ein lyt halda aktiv eigenobservasjon i 10 døgn og halda seg heime sjølv ved milde symptom.
Er du husstandsmedlem eller tilsvarande nær vil du få beskjed av kommunen kva som gjeld for deg. Det er også ulik praksis for vaksinerte og ikkje vaksinerte.
Her finn de detaljert informasjon frå FHI om kva som definerast som nærkontakt, praksis for testing, råd, med meir: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/?term=&h=1

Hald barn heime om dei har nyoppståtte eller endra symptom. Ved restsymptom kan dei gå i barnehage, skule, SFO. Hald barnet heime til det er feberfritt og har god allmenntilstand.

Vi minner også om at ein ikkje må ta meir hurtigtestar enn naudsynt – vi håpar på ny forsyning til helga.

Onsdag 17. november

Tysdag kveld meldte kommuneoverlegen om 4 nye smittetilfelle. Vi er no oppe i 27 tilfelle totalt.

Tysdag 16. november - retting kl. 11.55

Kommuneoverlegen melder i dag om ytterlegare 8 smittetilfelle. Det vil seia at vi no er oppe i totalt 23 smitta sidan fredag 12.11. Dei aller fleste er knytt til utbrotet på Malmanger skule, og det er venta fleire positive prøvesvar.

Tysdag 16. november

Kommuneoverlegen melder i dag om ytterlegare 7 smittetilfelle. Det vil seia at vi no er oppe i totalt 22 smitta sidan fredag 12.11. Dei aller fleste er knytt til utbrotet på Malmanger skule, og det er venta fleire positive prøvesvar.

Måndag 15. november, oppdatert 15:10

Det er no totalt 15 smittetilfelle meldt inn sidan fredag - dei fleste er knytt til utbrotet på Malmanger.

Måndag 15. november

Kommuneoverlegen melder om ti nye smittetilfelle i løpet av helga. Fleire skuleklassar ved Malmanger skule er råka. Beredskapsgruppa held ekstraordinært møte i dag.

Veke 44, 45

Onsdag 10. november

Kommuneoverlegen melder om at eitt nytt smittetilfelle vart registrert i går. Kjent nærkontakt.

Måndag 8. november

Kommuneoverlegen melder om tre nye smittetilfelle i går. Eitt er knytt til tidlegare tilfelle i Kvinnherad, eit har ukjent smitteveg og eit har mistenkt smitteveg.

Måndag 1. november

Kommuneoverlegen melder om eitt nytt smittetilfelle i helga. Har tilknyting til smitteutbrot i ein annan kommune. Smittesporing utført.

Veke 41, 42

Onsdag 20. oktober
Kommuneoverlegen fekk melding om to nye smittetilfelle i går ettermiddag.

Måndag 18. oktober

Kommuneoverlegen fekk melding om to smittetilfelle i helga. Smittesporing er utført og eitt av tilfella kan knytast ti to tidlegar tilfelle (importsmitte). Det andre tilfelle er også truleg import.

Måndag 11. oktober

Kommuneoverlegen melder om to nye smittetilfelle i helga. Eine tilfelle er importsmitte og det andre er ein mistenkt smitta i annan kommune. Begrensa smittesporing. Isolasjonstida er allereie enda for begge tilfella.

Veke 37, 38, 39

Onsdag 29. september

Frå og med i dag er det ny ordning for koronatesting i Kvinnherad, og den kan du lesa om HER.

Onsdag 22. september

Kommuneoverlegen melder om to smittetilfelle i dag. Det er snakk om importsmitte, det innreisekarantene er overhaldt. Vedkomande har få nærkontaktar der éin av dei også har testa positivt. Smittesporing er utført.

Fredag 17. september

Kommuneoverlegen melder om eitt nytt smittetilfelle som vart oppdaga i går ettermiddag, det har samanheng med tilfellet som vart meldt torsdag.

Torsdag 16. september

Kommuneoverlegen melder om eitt nytt smittetilfelle frå i går ettermiddag. Ung person smitta i annan kommune. Mange nærkontaktar, desse vert testa i dag.

Veke 31, 34, 35

Måndag 30. august

Kommuneoverlegen melder om eitt nytt smittetilfelle. Vedkomande er skuleelev, og smitten er knytt til utbrot i ein annan kommune. Smittesporing er utført.

Tysdag 24. august

Kommuneoverlegen melder om eitt nytt smittetilfelle (i går). Vedkomande er allereie i karantene og smitten kan sporast attende til eit smitteutbrot i ein annan kommune. Smittesporing er utført.

Onsdag 05. august
Kommuneoverlegen melder i ettermiddag om 3 nye Covid-19 positive innbyggjarar. To av dei er kjente nærkontaktar og allerede i karantene (begrensa smittesporing). Den siste er ein ung person, og det er snakk om omfattande smittesporing.

Veke 29, 30

Torsdag 29. juli
2 nye smittetilfelle. Smittesporing pågår, dei smitta er barn.

Måndag 19. juli
1 nytt smittetilfelle. Smittesporing er utført, alle nærkontaktar er informert.

Veke 25

Fredag 25. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 24. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Onsdag 23. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Tysdag 22. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Måndag 21. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Veke 24

Fredag 18. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 17. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Onsdag 16. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Tysdag 15. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Måndag 14. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Veke 23

Laurdag 12. juni

Kommuneoverlegen melder om eitt nytt smittetilfelle. Vedkomande allereie i karantene, begrensa smittesporing.

Fredag 11. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 10. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Onsdag 9. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Tysdag 8. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Måndag 7. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Veke 22

Fredag 4. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 3. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Onsdag 2. juni

I går kveld bekrefta kommuneoverlegen eitt nytt smittetilfelle. Den smitta har eit fåtal nærkontaktar. Ukjend smitteveg.

Tysdag 1. juni

Ingen nye smittetilfelle.

Måndag 31. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Veke 21

Laurdag 29. mai

Kommuneoverlegen har meldt om eitt nytt smittetilfelle. Allereie nærkontakt, og smittesporing er utført.

Fredag 28. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 27. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Onsdag 26. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Tysdag 25. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Veke 20

Fredag 21. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 20. mai

Oppdatert kl 08:30: smittesporing er ferdig, og rundt 15 nærkontaktar skal testast.
Kommuneoverlegen meldte i går kveld om eitt nytt smittetilfelle. Ukjend smitteveg og ein god del nærkontaktar. Smittesporing pågår.

Onsdag 19. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Tysdag 18. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Veke 19

Fredag 14. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 13. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Onsdag 12. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Tysdag 11. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Måndag 10. mai

Ingen nye smittetilfelle.

 
Nasjonaldagsfeiring 17. mai 2021
Pandemien vil prega feiringa i år òg, og regjeringa har kome med retningsliner:

Veke 18

Laurdag 8. mai:

Eitt smittetilfelle. Allereie nærkontakt, oversiktleg smittesporing. 

Fredag 7. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 6. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Onsdag 5. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Tysdag 4. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Måndag 3. mai

Ingen nye smittetilfelle.

Veke 17

Fredag 30. april

Ingen nye smittetilfelle.

Torsdag 29. april

Kl. 14:45:
Kommuneoverlegen har i dag opplyst om at smittetilfelle på måndag var falsk positiv. Vedkomande har i etterkant testa negativt på to PCR-testar.

Kl. 08:00:
Ingen nye smittetilfelle.

Onsdag 28. april

Ingen nye smittetilfelle.

Tysdag 27. april

Ingen nye smittetilfelle.

Måndag 26. april

Eitt nytt smittetilfelle. Eit fåtal nærkontaktar, uviss smitteveg. Vedkomande testa positivt etter å ha reist offshore.

Veke 16

Torsdag 22. april

Ingen nye smitta

Onsdag 21. april

Ingen nye smitta

Tysdag 20. april

Ingen nye smitta.

Måndag 19. april

Ingen nye smitta

Veke 15

Fredag 16. april

Ingen nye smitta. 

Torsdag 15. april

Melding om 1 ny smitta torsdag kveld. Kjent nærkontakt og lite smittesporing.

Onsdag 14. april

Ingen nye smitta.
Regjeringa lettar på dei nasjonale tiltaka frå midnatt, natt til 16. april. Sjå kva det inneber 
her.

Tysdag 13. april

Ingen nye smitta. 

Måndag 12. april

Det er kome melding om eitt nytt smittetilfelle i Kvinnherad. Det er importsmitte og få (truleg ingen) nærkontaktar.

Veke 14

Fredag 9. april

Ingen nye smittetilfelle

Torsdag 8. april
Kl 08:30: Det siste smittetilfelle omfattar Peppes pizza på Husnes. Dei som har vore der laurdag mellom kl 12 og 17 må vera ekstra merksame og testa seg straks dersom dei kjenner symptom. 
Kommuneoverlegen oppmodar sterkt alle innbyggjarar, særskilt ungdom, om å vera ekstra påpasseleg med nasjonale reglar og råd.

Kl 08:00 Kommuneoverlegen melder om eitt nytt smittetilfelle. Dette gjeld ein ungdom. Smittesporing er utført og syner at her er mange nærkontaktar. Testing av desse skjer i dag. Smitteveg er kjent.

Onsdag 7. april
Det er i dag meldt om 1 nytt smittetilfelle.
Det er 1 tilsett på Rosendalstunet som har testa positivt.
Smittesporing er i gang, og aktuelle medarbeidarar er sett i karantene. Dei aller fleste bebuarar og tilsette er vaksinerte.
Avdelinga det gjeld er stengt for besøkjande. Rosendalstunet informerer pårørande direkte.

Tysdag 6. april
Det er meldt om tre nye smittetilfeller. To av desse er knytt til tidlegare utbrot. Truleg ein god del nærkontaktar

Måndag 5. april
2 nye smittetilfelle er meldt i dag. Begge dei det gjeld er nærkontaktar frå før, men det har i tillegg kome til nokre nye nærkontaktar. Ukjent smittevei, kommuneoverlegen presiserer at det no er svært viktig å testa seg dersom ein har symptom!

Veke 13

Torsdag 1. april
Siste: 1 ny positiv test i kveld. Totalt 2 smittetilfelle i dag. Kommuneoverlegen melder oppdatert status slik:
Totalt 39 nærkontaktar og om lag 20 i ventekarantene. 


1 nytt smittetilfelle er meldt i dag. Smittesporing pågår, og det er ein del nærkontaktar. Avdeling i Undarheim barnehage er i ventekarantene. Ennå er smittevei uavklara.
 
Onsdag 31. mars
Ingen nye smittetilfelle. I påsken vil det kun bli oppdatert informasjon om smittesituasjon endrar seg.
Tysdag 30. mars
Ingen nye smittetilfelle
Måndag 29. mars
Ingen nye smittetilfelle

Veke 12

Fredag 26. mars

Ingen nye smittetilfelle 

Torsdag 25. mars

Dette brevet vart sendt ut til dei som driv camping og båthamner i Kvinnherad: Påske - camping og båthamner

Ingen nye smittetilfelle 

Onsdag 24. mars

Kvinnherad kommune har ei eiga mailadresse - les meir her.

Ingen nye smittetilfelle

Tysdag 23. mars 

Regjeringa heldt pressekonferanse der dei innførte nye nasjonale tiltak. Kva dei inneber kan du lesa her.

Ingen nye smittetilfelle

Måndag 22. mars

Ingen nye smittetilfelle

Veke 11

Søndag 21. mars
Beredskapsgruppa i kommunen har hatt møte både lørdag og søndag ettermiddag. Søndag har vore testa om lag 80 personar. Det er ikkje registrert nye smitta i Kvinnherad sidan fredag. Beredskapspgruppa følgjer situasjonen tett, og oppmodar folk om halda oppe fokus vidare: Halda avstand og unngå sosial omgang.

Lørdag 20. mars
Ingen nye smittetilfelle

Fredag 19. mars - Oppdatert kl 15:40:

15:40: To nye smittetilfelle. Vitusapotek Kvinnherad på Kvadraten er stengd. Om du var innom apotekt laurdag 13. mars, måndag 15. mars eller tysdag 16. mars og kjenner på symptom - så test deg. Det same gjeld om du var på Kafè Samspel måndag 15. mars - dersom du kjenner på symptom.

14:00: Kommuneoverlegen vedtok Mellombels forskrift om førebygging av koronasmitte i Kvinnherad kommune

10:30: I morgontimane i dag, 19.03.21, har Myrane barnehage på Husnes fått melding om at eitt barn er nærkontakt til koronasmitta person.

Det er 12 barn på denne avdelinga. Barna på avdelinga har ikkje vore i kontakt med barn på andre avdelingar.

Føresette vert no kontakta om at dei må henta barna sine.
Tilsette og barn i avdelinga blir testa i dag, og går i ventekarantene til dei får svar på testane.
​Smittesporing er i gang.

Tysdag 16. mars
Ingen smitta sidan sist, søndag 7. mars.

Veke 9

Søndag 07. mars:
1 smitta - Kommuneoverlegen melder om ein del smittesporing knytt til tilfellet, også inn mot to andre kommunar.

Veke 8

Fredag 26. februar:

Ein nærkontakt av gårsdagens smittetilfelle har testa postitivt. Smittesporing er under kontroll.

Torsdag 25. februar:
1 smitta - fleire nærkontaktar, smittesporing pågår

Veke 5

Søndag 07. februar:
1 smitta - det er importsmitte, smittesporing er gjennomført

Mandag 01. februar:

Ingen nye smitta

Veke 4

Måndag 25. januar - Søndag 31. januar

Ingen nye smitta

Veke 3

Torsdag 21. januar

1 importsmitte torsdag kveld, smittesporing pågår.

Veke 2

Fredag 15. januar

Tal på smitta i løpet av siste døgn: 0

Torsdag 14. januar

Tal på smitta i løpet av siste døgn: 0

Onsdag 13. januar

Tal på smitta i løpet av siste døgn: 1. Tilfellet er knytt til importsmitte, og det er ein del smittesporing knytt til denne.

Tysdag 12. januar

Tal på smitta i løpet av siste døgn: 0

Måndag 11. januar

Tal på smitta i løpet av siste døgn: 0

Veke 1

Søndag 10. januar

Kommuneoverlegen melder om 1 nytt smittetilfelle søndag føremiddag. Dette er importsmitte, no i isolasjon.

Lørdag 9. januar
Kommuneoverlegen melder om avgrensa smittesporing knytt til 1 smittetilfelle lørdag morgon.

Fredag 8. januar

Oppdatert kl. 15.40
Det er bekrefta ytterlegare eit nytt smittetilfelle fredag ettermiddag. Smittesporing pågår.

Oppdatert kl. 14.21:

Det er bekrefta eit nytt smittetilfelle fredag ettermiddag. Smittesporing pågår.

Det er bekrefta eitt nytt smittetilfelle fredag morgon. Ryddig smittesporing - vedokmande sat allereie i karantene.

Torsdag 7. januar

Nye smitta i løpet av siste døgn: 2

Onsdag 6. januar

Nye smitta i løpet av siste døgn: 0

Tysdag 5. januar

Det er bekrefta to nye smittetilfelle. Dette er importsmitte og smittesporing er avslutta.


2021

Veke 52

Onsdag 23. desember:

Seint i går kveld vart det bekrefta eit nytt smittetilfelle. Smittesporing pågår.

Måndag 21. desember:

Det er framleis ingen nye smittetilfelle i Kvinnherad.

Veke 50

Fredag 11. desember:

Nye smitta i løpet av siste døgn: 0

Torsdag 10. desember:

Nye smitta i løpet av siste døgn: 0

Onsdag 9. desember:

Nye smitta i løpet av siste døgn: 0

Tysdag 8. desember: 

Nye smitta i løpet av siste døgn: 0

Måndag 7. desember:

Det er ikkje påvist fleire smittetilfelle sidan fredag.

Veke 49

Fredag 4. desember:

Det er påvist eit nytt smittetilfelle i dag. Smittesporing pågår.

Torsdag 3. desember:

Det er i dag påvist eit nytt smittetilfelle. Vedkomande sat allereie i karantene, og smittesporing er såleis ikkje naudsynt.

Veke 47

Lørdag 21. november

Eit nytt til koronatilfelle. Personen er nærkontakt frå før, og er i karantene.

Torsdag 19. november
Det vart seint torsdag kveld meldt inn ytterlegare 1 smittetilfelle til kommuneoverlegen. Det har etter denne siste meldinga vore kontakt med KVV og det vert sendt ut ei melding til ein klasse om ikkje å møta på skulen fredag. Alle det gjeld er/vil bli kontakta.

Det er i kveld ikkje registrert nye smitta i samband med utbrotet ved KVV. Det vert meldt om 1 nytt tilfelle, dette er importsmitte der vedkomande alt er i karantene. Få nærkontaktar. 

Onsdag 18. november
Resultat frå testing utført på tirsdag syner onsdag kveld 1 positiv test. Det er ikkje behov for ytterlegare smittesporing fordi vedkomande alt er registrert som nærkontakt.

Tysdag 17. november

Det er bekrefta 5 smittetilfelle knytt til Kvinnherad vidaregåande skule. Smittesporing pågår, og fire klassar har fått melding om å gå i karantene. Alle nærkontaktar vert kontakta.

NB: Det er stor pågang på koronatelefonen i dag. Ber om at de har personnummer klart og gjer samtalen så kort de kan. Ber om forståing for dette.

Måndag 16. november

Nye smitta sidag fredag 13.11.20: 0

Veke 46

Fredag 13. november

Nye smitta i løpet av siste døgn: 1 
Den smitta deltek i undervisning ved Kvinnherad vidaregåande skule. 2 klassar og undervisningspersonale må i karantene. Smittesporing pågår og nærkontaktar vert kontakta

Torsdag 12. november

Nye smitta i løpet av siste døgn: 0

Onsdag 11. november

Nye smitta i løpet av siste døgn: 0

Tysdag 10. november

Nye smitta i løpet av siste døgn: 1

Måndag 9. november

Det er ikkje påvist fleire tilfelle av covid-19 sidan fredag 6. november.

Veke 45

Fredag 6. november:

Undarheim barnehage blei i dag stengt etter eit påvist smittetilfelle. 11 born og 14 tilsette er i karantene. Vedtaket om stenging av barnehagen kan lesast her.

Torsdag 5. november:

Oppdatering kl. 22.50: to nye smitta innbyggjarar i Kvinnherad, totalt tre i dag. Også her er smittesporing utført.

Kommuneoverlegen i Kvinnherad melder at èin person har testa positivt i kveld 05. november. Smittesporing er utført og under kontroll.

Onsdag kveld,  4. november, kom melding frå kommuneoverlegen vår, om at ytterlegare èin person har testa positivt. Smittesporing er utført, og nærkontaktar er i karantene.
 
Kl. 11: Kommuneoverlegen har i dag, onsdag 4. november, fått bekrefta eitt nytt smittetilfelle i Kvinnherad. Smittesporing pågår.

Veke 41

Nytt smittetilfelle torsdag 8. oktober Det er meldt om ytterlegare eitt smittetilfelle i Kvinnherad. Smittesporing er utført, og det er berre snakk om èin nærkontakt.

Veke 40

Eit nytt smittetilfelle fredag 2. oktober

Kommuneoverlegen melder om eit nytt smittetilfelle i ettermiddag. Den smitta er isolert og smittesporing er gjort. Det er kun snakk om ein nærkontakt i same husstand.

Ein ny bekrefta smitta i Kvinnherad 1. oktober

Smittesporing er utført. Få involverte.

Veke 38

Smittetilfelle i Kvinnherad - 15. september

Tysdag 15. september er det påvist to nye smittetilfelle på personar med bustadadresse Kvinnherad. Ingen av dei to oppheld seg i kommunen.

Måndag 14. september er det påvist eit nytt smittetilfelle i Kvinnherad. Smittesporing er gjort og nærkontaktar blir følgt opp. 

Veke 37

Smittetilfelle i Kvinnherad - 9. september

Ein tilreisande person har fått påvist koronasmitte og er i isolasjon her i kommunen. Vedkomande har eit fåtal nærkontaktar her, og dei er no i karantene. Kommuneoverlege Glenn A. Opland opplyser at smittesporing skjer i kommunen der personen er heimehøyrande. 

Veke 34

Flyttar koronatest-teltet

Teltet for koronatesting vert flytta etter ynskje om meir skjerming for publikum.

Frå og med måndag 24.08.20 vil teltet stå ved portvakt Hydro Husnes (SØRAL).

I tillegg vert opningstida for koronatelefonen utvida og vil vera betjent måndag til fredag frå klokka 08:00-10:00 og frå klokka 13:30-14:30.

Koronakart.JPGTeltplassering.JPG

Veke 33

Aukar opp testkapasiteten for covid-19 frå måndag 17.08.2020 - publisert onsdag 12. august

Folkehelseinstituttet har vedteke at ein no kan testa seg for covid-19 om ein mistenkjer at ein kan vera smitta. Testkriteria endrast for at alle som sjølv mistenkjer at dei er smitta av covid-19 bør få høve til å testa seg utan å bli vurdert av lege først.
 

Kvinnherad kommune set opp eit telt på Husnes ved «rundkøyringa» nedanfor sjukeheimen, samt ein koronatelefon der ein må bestilla time før prøvetaking.

– Det er viktig at alle som no trur at dei kan vera smitta, eller har forkjølelsesliknande symptom, nyttar høve til å testa seg.

Lurer du på symptom på covid -19 ? Sjekk her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Koronatesting er gratis og prøvesvar får ein etter inntil 4 dagar.

Ein oppmodar koronatesting for:

- Alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19

- Alle som kan ha blitt smitta med covid-19, anten som nærkontakt eller etter utanlandsreiser

Andre grupper kan testast etter vurdering av lege. Nokre gonger må ein ta testen ein gong til, men det er det legen som bestemmer.

Koronatelefonen nr. 908 60 166 er open måndag ( frå 17/8) til fredag klokka 08:00-10:00 og er betjent av ein sjukepleiar. Du vil få time same dag.
 

Slik går du fram:

 1. Ha klart personnummer og grunngjeving for kvifor du vil ta testen.
 2. Ring koronatelefonen og avtal time.
 3. Møt opp i teltet i bil presist til avtalt tid.
 4. Testen blir utført og merka med namn og personnummer. Denne blir så sendt til Haukeland.
 5. NB: Fram til prøvesvar føreligg må du halda deg heime i karantene, og fram til minst eitt døgn etter symptomfriheit - uavhengig av prøveresultat. Du kan venta prøvesvar innan 4-5 dagar på: https://helsenorge.no/  (logg deg inn)
 6. Viser koronatesten påvist resultat* får du telefon frå kommuneoverlegen. Får du ikkje telefon innan 4 dagar, kan du rekna deg for frisk og gå på arbeid/skule som vanleg dersom du er symptomfri.
 7. Har du alvorlege luftvegssymptom er du nøydd til å ringa den vanlege legetelefonen 116117 eller dersom akutt forverring ring 113 og hugs å sei frå om symptoma!

 

IKKJE møt opp på legekontoret der sårbare pasientgrupper kan opphalda seg dersom du har luftvegssymptom. Hugs at dersom du er smitta med covid-19 blir alle som oppheld seg på legekontoret samstundes som deg, (personalet og pasientar) sett i karantene!

 

*Påvist resultat betyr at ein har funne viruset hos deg.

Veke 32

Oppdatering om situasjonen knytt til cruiseskipet Seadream 1 - onsdag 5. august kl 15:13

Kommunelegen har i dag hatt kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) om situasjonen knytt til cruiseskipet Seadream 1. FHI rår til at dei vanlege prosedyrane vert følgt, dvs. fokus på handhygiene og testing dersom det oppstår symptom.

Vi har fått melding om at ein passasjer på det aktuelle cruiset er heimehøyrande i Kvinnherad, og vedkomande er no testa og held seg i karantene til 12. august.

Som eit ekstra tiltak har kommunen og Rosendal Hamn fått testa dei medarbeidarane som har hatt direkte kontakt med skipet og sett dei i karantene til det kjem svar på prøvane.

Mistanke om covid-19 på cruiseskip som har vore i Rosendal - 5. august kl 08:38

Ein passasjer på cruiseskipet Seadream 1 har etter endt cruise og retur til heimlandet Danmark fått påvist positiv covid-19-prøve. Dette melder Folkehelseinstituttet, og kommunen vart kjent med dette seint tysdag kveld 4. august. Det er førebels usikkert når og korleis vedkomande har blitt smitta.

Personen var med på eit cruise som gjekk i perioden 21. juli – 2. august. Den 23. juli hadde skipet anløp i Rosendal. Kvinnherad kommune hadde representant frå turistinformasjonen ute på skipet, og ein del av gjestene var truleg i land.

Kvinnherad kommune føl opp situasjonen ved å kontakta Folkehelseinstituttet onsdag morgon og vil i samråd med dei setje i verk naudsynte tiltak om det er behov for det.

Kommuneoverlege Glenn Opland seier at potensiell smittedato er no 12-13 dagar sidan. Dei som eventuelt har blitt smitta vil i så fall ha utvikla sjukdom i ein eller annan grad, men det er altså ikkje kjente smittetilfelle i Kvinnherad no.

Det viktigaste no er at innbyggjarar med symptom held seg heime, god smittehygiene (som alltid) og dei som har indikasjonar på sjukdomen sørgjer for å bli testa.

Kommunen vil publisere ny melding på si nettside når Folkehelseinstituttet har gitt sine råd; truleg seinare i dag (onsdag 5. august).

4. august

Kommuneoverlege Glenn A. Opland informerer om innreisekarantene, m.m:

Alle som kjem til Noreg frå utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkeleg låg smittespreiing, skal vera i heimekarantene i 10 dagar. Kva for land/områder som er unnateke karanteneplikta («grøne land»), vil kunna endra seg raskt, og den enkelte som er/har vore på reise, pliktar å halda seg oppdatert! 

Det er også verdt å ha i bakhovudet at så og sei alle grøne land framleis har ein betydeleg høgare smitteførekomst enn i Noreg.

Oppdatert informasjon om land med unntak frå karanteneplikta (grøne land) finn ein på: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Helsepersonell med pasientnært arbeid som har vore på reise i grøne land utanfor Norden, skal testast éin gong for SARS-CoV-2 og ikkje ha pasientnært arbeid før negativ test ligg føre. For grøne regionar i Norden ser ein ikkje dette som naudsynt per no.

Alle som har vore utanlands og utviklar luftvegssymptom bør testast for SARS-CoV-2 og SKAL halda seg heime.

Minner om at det er gode smittevernrutinar som no held samfunnet i gong. Dette gjeld alle og overalt!

Hugs god handhygiene, hugs handsprit/handvask før og etter butikk- eller privatbesøk, praktiser god hoste-/nysehygiene, unngå folkemengder så langt det lar seg gjera, hald minimum éin meter avstand til andre i det offentlege rom, blei heime ved milde luftvegssymptom og utsett utlandsreisa om det lar seg gjera.

 

Ha ein fortsatt god og smittefri sommar!

Kommuneoverlege
Glenn A. Opland

 

Veke 24

Testing av korona - 9. juni

Folkehelseinstituttet oppmodar no alle som har symptom på luftvegsinfeksjon, og som har feber, hoste eller tung pust om å testa seg for covid-19.

Om du har symptom og ynskjer å testa deg kan du kontakta det legekontoret du høyrer til for å avtala eventuell time for koronatest.

Veke 22

Påvist nytt tilfelle av koronasmitte i Kvinnherad - 26. mai

Kommuneoverlege Glenn A. Opland informerer om påvist koronasmitte i kommunen tysdag 26. mai. Smittesporing er gjort.

Veke 20

Rådhuset opnar dørane att - 15. mai

Måndag 18. mai opnar rådhuset dørene att. Smittevernreglane gjeld som før, og no er det ekstra viktig at vi er nøye på handhygiene og avstand, slik at vi kan halda fram med å ha dørene opne. 

Velkommen til avtalte besøk på sjukeheimar og bemanna omsorgsbustader - 15. mai

Vi er glade for at det no er mogleg å opne for at bebuarane kan få besøk på institusjonane og i omsorgsbustadane. Bebuarane har sakna veldig å få besøk, og no kan me endeleg ynskja dykk velkommen att!

Det er likevel slik at besøk ikkje kan gjennomførast på same måte som tidlegare.

Vi må gjere det vi kan for å unngå smitte, difor vil omsynet til smittevern vera avgjerande for korleis ein kan gjennomføre besøka. Besøk må avklarast på førehand slik at avdelinga kan planlegge besøket og syte for at omsynet til smittevern vert ivareteke.

For sjølv om det er låge smittetal i samfunnet no, er det ei hovudsak for oss å ivareta smittevernet for bebuarane som er i risikogruppene for alvorleg utvikling av COVID-19. Me ynskjer ikkje å få smitteutbrot på institusjonane eller i omsorgsbustadane  Difor må me ha nokre klåre reglar, som byggjer på Folkehelseinstituttet sine råd. 

Tal besøkjande samstundes bør avgrensast, slik at nødvendig avstand til andre vert oppretthalde.

Besøk bør om mogeleg skje utandørs, i eige besøksrom, eller på bebuar sitt rom. Pårørande skal då gå direkte til og frå bebuar sitt  rom og ikkje opphalda seg i fellesarealet, samt halda minst éin meter avstand til bebuaren inne på rommet.

Også ved besøk utandørs må alle utføre handhygiene ved innkomst og halda minst éin meter avstand til bebuar og tilsette.

Personar med luftvegssymptom og feber skal ikkje koma på besøk. Det same gjeld personar som er mistenkt for, eller bekrefta sjuk med covid-19, eller definert som nærkontakt til mistenkt eller bekrefta smitta med covid-19.

Meir informasjon om besøksordning vil ein få ved å kontakta dei ulike  einingar og avdelingar.

Aktiv Fritid - oppdaterte retningslinjer - 13. mai

Aktiv Fritid har oppdatert retningslinjene i samband med koronapandemien. Les meir om støttekontaktinformasjon, utbetaling og søknadsskjema med meir her.

Veke 19

17. mai feiring i Kvinnherad - 7. mai

17. mai, og den tradisjonelle feiringa me kjenner i Kvinnherad, vil i år ikkje bli slik me kjenner den frå tidlegare. Som alle er kjent med, er det framleis veldig viktig å overhalde alle hygienetiltak, halde avstand og unngå nærkontakt. Med dette som bakgrunn, ynskjer ordførar koma med konkrete råd og føringar for korleis dette bør handterast i samband med 17. mai feiringa i år. Les heile brevet frå ordføraren her.

Sviktande inntekter kulturliv, idrett og frivillig sektor - 4. mai

Grunna koronaviruset, er det fleire som opplev sviktande inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor. Det er fleire tiltak som er på plass og ein del tiltak som er under utarbeiding. Her er ei oversikt over kva regjeringa gjer og kor du kan få svar når det gjeld dei ulike ordningane:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/sviktende-inntekter-i-kulturlivet-idretten-og-frivillig-sektor-pa-grunn-av-koronavirus.-hvilke-tiltak-finnes-og-hvor-kan-du-henvende-deg/id2694776/

Veke 18

Prøvetaking covid-19

Kommuneoverlegen i Kvinnherad opplyser om at Kvinnherad retter seg etter testkriteria til FHI. Alle med spesifiserte symptom skal no testast. Barnehage- og skulebarn, tilsette i skule og barnehage og befolkninga elles som ikkje er i ei risikogruppe, eller tilsette i helsetenesta, testast først etter at dei har hatt symptom i to døgn. Ved mangel på prøvetakingsutstyr følgjer ein den gjeldande prioriteringslista til FHI.

Informasjon til servicenæringa - 29. april

Det er straks mai, det er fine vårdagar og det kjem stadig fleire tilreisande til kommunen vår.

Det er letta noko på restriksjonane, og nye føringar om gradvis opning av samfunnet har kome frå sentralt hald. Kvinnherad kommune har gjort nokre lokale vedtak for å ha kontroll på eit tidleg tidspunkt, no har me betre oversikt og har lagt opp til at me følgjer dei nasjonale råda som gjeld til ei kvar tid. Det er spesielt viktig no framover at alle er kjend med og følgjer desse, om me skal klara å halda nede det låge smittetalet hos oss i Kvinnherad, og elles i landet.

I samband med dette minner me om at dei nasjonale råda om å unngå unødige fritidsreiser framleis er gjeldande. Kommunen vil fortløpande vurdera konsekvensane dersom dette rådet ikkje ser ut til å ha noko effekt på turiststraumen hit, og me ber om at næringslivet – ved ansvarlege for butikkar, kafear, restaurantar, campingplasser og båthamner med meir – har fokus på, og legg til rette for å handtera den auka folkemengda som kjem hit.

Auka besøk betyr at den enkelte må auka ressursar i høve personale som skal ta i mot besøkjande, og at ein også har personale som ser til at smittevernreglar vert følgd i lokala – området, og at det er tilgang til vask/desinfeksjon for alle besøkjande. Det må sjølvsagt også leggjast til rette og passa på god nok, anbefalt avstand. I tillegg må reinhaldsrutinar trappast opp ytterlegare. Dersom nokon opplever at ein ikkje har nok kapasitet til å overhalda naudsynt reinhald ved til dømes sanitære anlegg, kundetoalett osb., lyt de vurdera å stengja desse.

Dersom nokon oppdagar avvik som går på tvers av nasjonale føringar for smittervern ynskjer kommunen å bli gjort merksam på dette. I arbeidstida når de oss frå kl. 0800 til 1500 på telefon: 534 83 100, utanom opningstid kan ein ringa vakttelefon: 903 61 111.

Beredskapsgruppa i kommunen har fleire møte i veka, også med brann og politi minst éin gong kvar veke. Me følgjer situasjonen nøye, og tek opp problemstillingar og nye utfordringar etter kvart som dei dukkar opp. Ikkje nøl med å kontakta oss om de treng råd eller bistand.

Vidarefører adgangskontroll og besøksstans i helseinstitusjonane - 27. april

Kvinnherad kommune vidarefører adgangskontroll og besøksstans i samsvar med Helsedirektoratet sine retningslinjer. Dette for å beskytta sårbare pasientar og brukarar mot smitte. Ved behov for unntak kan ein kontakta avdelingsleiar ved institusjonen det gjeld. Les meir her.

Sjå elles Folkehelseinstituttet sine råd for helse- og omsorgstenester i heimen, og tilrettelagde bustadar her.

Veke 17

Opnar helstestasjonane - 23. april

Frå og med måndag 27. april går helsestasjonane og jordmordtenesta attende til normal drift, med nokre avgrensingar av smittevernfaglege omsyn.

Helsestasjon for ungdom vert opna for timeavtale, ikkje drop in. Ein bestiller time per telefon. Tlf HFU: Gørill: 47613819 eller Hildegunn: 91634021.

Ved oppmøte på helsestasjon skal primært éin person følgja barnet, utan søsken. Ved mistenkt eller påvist koronasmitte/karantenetid skal ein ikkje oppsøkja helsestasjonane.

I tida framover vil helsestasjonane nytta til å henta inn igjen konsultasjonar som vart utsett grunna korona, men det vil ta noko tid før alle er utført grunna avgrensa tal på besøkande på venteromma.

Helsestasjonen på Husnes held til i PPT sine lokale (kjellaren på Husnestunet) fram til innflytting i Aksen.

Reisevaksineringskontoret er for tida stengd. Berre naudsyn yrkesvaksinering vert prioritert.

Kommunale bygg stengd ut skuleåret - 17. april

Alle kommunale bygg og basseng vert stengde for utleige ut dette skuleåret. Dette grunna omdisponering av reinhaldspersonell for å bidra der det er meir naudsynt under koronapandemien. Bassenga er stengde etter nasjonale føringar for smittevern.

Veke 16

Oppmoding vedkomande turistplassar - 15. april

Regjeringa sine reiseråd er framleis gjeldande, mellom anna rådet om å unngå unødige fritidsreiser. Les oppmodinga frå kommuneoverlegen til verksemder som tilbyr bubil- og caravanoppstillingar, camping og gjestehamner her.

Aktiv Fritid - 14. april

Informasjon til oppdragstakarar i Aktiv Fritid i samband med koronaviruset kan du lesa her.

Sjå elles på heimesida for meir informasjon angåande Aktiv Fritid her.

 

Veke 15

Forlenging av vedtak - 8. april

I går, 7.april, heldt regjeringa pressekonferanse der dei informerte at ein no vil opna samfunnet gradvis igjen.

Desse fire vedtaka er endra/forlenga i Kvinnherad:

Besøksforbod på institusjonar, bufelllesskap og omsorgsbustader: forlenga fram til 27.04.20. Les heile vedtaket her.

Tenestetilbod i helsetenesta, helsestasjonane og svangerskapsomsorg: forlenga fram til 20.04.40. Les heile vedtaket her.

Stenging av kommunale tenestekontor (Rådhuset, Kvinnherad bibliotek, Husnes vassverk, NAV Husnes): forlenga fram til 20.04.20. Les heile vedtaket her.

Hamner i Kvinnherad kommune (cruiseskip): forlenga fram til 27.04.20. Les heile vedtaket her.

All informasjon om endringar vil verta publisert fortløpande.

 

Veke 14

Forskot på dagpengar - tysdag 31.mars

No kan du søkja om forskot på dagpengar via ein ny søknadsfunksjon på nav.no som du kan lesa meir om her. Om du søkjer i løpet av tysdag 31. mars vil forskotet koma inn på konto fredag. 3. april. Dette vil seia at siste søknadsfrist for å få utbetalt pengar før påske er i dag, tysdag 31. mars.

I tillegg har nav oppretta nettsida arbeidsplassen.no som ein oppmodar jobbsøkjarar, bedrifter og permitterte om å nytta.

Opphald bubil/båt - måndag 30. mars

Beredskapsgruppa i kommunen saman med kommuneoverlege syner til intensjonane med hytteforbodet. Råda knytt til opphald i bubil/båt vil vera dei same, der folk vert oppmoda om å bli verande i eigen kommune. Dette for å unngå smitte og eventuell belastning på helsevesen. Oppmodinga kan innan kort tid verta gjort om til forbod, lokalt og/eller nasjonalt.

Veke 13

2 nye smittetilfelle (27. mars)

To nye påviste tilfelle av Covid-19 fredag ettermiddag. Dei tre siste tilfella er i same husstand, og alle tre har vore og er i karantene. Ryddig smittesporing.

Nytt smittetilfelle (26. mars)

Onsdag kveld, 25. mars,  vart det påvist eit nytt smittetilfelle av koronavirus i Kvinnherad kommune opplyser kommuneoverlege Glenn A. Opland. Nærkontaktar vert testa i dag.

Dette er det tredje smittetilfelle som er påvist i Kvinnherad kommune.

Vidarefører koronatiltak  (25. mars)

Tysdag ettermiddag, 24. mars opplyste regjeringa i ein pressekonferanse om at dei vidarefører alle koronatiltaka til over påske, til og med 13. april. 

Kva dette inneber kan du lesa her.

Dei tiltaka som er innført i Kvinnherad kommune for å motverka spreiing av koronasmitte vert vidareført til og med 13. april. Kvinnherad kommune vil så snart som mogleg oppdatera gjeldande vedtak til å harmonera med nye føringar frå regjeringa.

Det er framleis viktig å hugse på god hoste- og handhygiene, samt halda avstand til folk.

Ute i det offentlege rom bør ein ha minst ein meter avstand til andre menneske. Når ein er ute på tur bør ein ikkje vera meir enn fem personar saman i gruppe - med unntak av dei som er i familie eller i same husstand. Innandørs bør ein ha minst to meter avstand til kvarandre, med unntak av dei som er i same familie/same husstand.

Veke 12

Nytt smittetilfelle (20. mars)

Torsdag kveld, 19. mars, fekk kommuneoverlege Glenn A. Opland stadfesta eit tilfelle nummer to av koronasmitte i Kvinnherad.

Alle nærkontaktar og potensielle nærkontaktar er orienterte om dette.

Opland oppmoder folk om å framleis vera flinke med hand- og hostehygiene, halda avstand til folk på butikkar og liknande, samt respektera dette med å ikkje samlast mange. Vidare takkar han innbyggjarane for innsatsen de gjer.

Treng du hjelp frå frivilligsentralen? (torsdag 19. mars)

Mange frivillige har meldt seg og me står klare for å hjelpa dei som treng hjelp frå oss. Me ønsker å ha låg terskel for kontakt, og du er velkomen til å ringa oss om du lurer på noko eller om du ønsker nokon å snakka med. Me har sett opp nokre oppgåver me ser for oss å bidra med, men dersom du har andre oppgåver er du velkomen til å ta kontakt - så prøver me å hjelpa så langt det lar seg gjera. Alle dei frivillige har etisk og moralsk teieplikt og må signere på dette digitalt.

Kva oppgåver tilbyr frivilligsentralen

 • Køyre varer frå daglegvarebutikk til kunde

• Køyre apotekvarer frå Apotek til kunde 

• Lufte hund 

• Telefonven (alternativ for besøksven)

Dei frivillige: 

Alle frivillige har eit sjølvstendig ansvar for å vurdera om ein bør hjelpa i aktiviteten. Alle må samtykka til at Kvinnherad frivilligsentral registrerer personopplysningar. Alle har etisk og morals teieplikt. Samtykke vert gjeve elektronisk.

• Må ikkje ha symptom på sjukdom

• Må ikkje vera i karantene

• Må ikkje vera over 65 år eller i risikogruppa

• Kan ikkje ha vore på reise utanfor Noreg etter 27. februar 2020

• Må vera fylt 18 år

Instruksar:

Dei frivillige får klare instruksar frå frivilligsentralen

Dei frivillige får utlevert hanskar og antibac

Organisering av frivillige:

Me organiserer dei frivillige i kvinnherad.friskus.com

Identifikasjon:

Frivillige får digitale id kort frå Frivilligsentralen

Kontaktinfo til Kvinnherad frivilligsentral:

Veronica Thorkildsen Thorsen Tlf. 90076543 Epost: veronica.thorsen@kvinnherad.kommune.no

Trude Rørdal Tlf. 47634172 Epost: trude.rordal@kvinnherad.kommune.no

Anja Thunold Tlf. 96046848 Epost anja.thunold@kvinnherad.kommune.no

Kulturtilskot - utsett frist og behandling (torsdag 19. mars)

Kulturtilskota i Kvinnherad kommune hadde søknadsfrist 15. mars. Nett før fristen gjekk ut fekk vi fleire meldingar frå lag om korleis dei skulle forholde seg, blant anna til krav om godkjent årsmelding. Vi har òg fått melding om nokre som grunna den ekstraordinære situasjonen ikkje har vore i stand til å søkje innen fristen.

Med bakgrunn i dette opnar kulturkontoret i Kvinnherad kommune for at lag og organisasjonar som ikkje har fått søkt tilskot innan fristen 15. mars, kan gjere det med utsett frist til 15. april.

Nokre av tilskotsordningane krev protokoll frå årsmøte. Dei som grunna situasjonen ikkje har kunna gjennomført ordinært årsmøte oppmodas til å finne andre løysingar for å grunngje søknadane.

Alle politiske møte er utsett inntil vidare, også møtet i Levekårsutvalet, som behandlar dei av ordningane som krev politisk behandling. Kulturkontoret søkjer å finne ei løysing for dette, slik at ein i størst mogleg grad kan unngå forsinka utbetaling. Dei ordningane som skal behandlast administrativt, vil bli ferdigbehandla snarast mogleg etter ny frist 15. april.

Kulturtilskota i Kvinnherad kommune er foreløpig ikkje påverka av den såkalla «Krisepakka» til kultur og idrett, som regjeringa har lansert.

Om du treng råd eller meir vegleiing for bruk av rett ordning, kan de ringje eller sende epost til:

Anita Lykkja, kulturkonsulent mob nr 924 95 819, anita.lykkja(at)kvinnherad.kommune.no
Kristian Helgesen, idrettskonsulent mob nr 991 69 403, kristian.helgesen(at)kvinnherad.kommune.no

Opphald på fritidseigedomar (torsdag 19. mars)

Det er no vedteke sentralt at det er forbod mot opphald på fritidseigedom i anna kommune enn heimstadkommunen.

Kvinnherad kommune vonar at du som har hytte eller fritidshus og som ikkje har bustadadresse i Kvinnherad respekterer dette forbodet og ynskjer dykk alle velkomne attende når forbodet er oppheva.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294

Plan for gravide sitt helsetilbod (onsdag 18. mars)

Kommuneoverlegen tilrår følgjande oppfølging av gravide under covid-19 pandemi:

Første kontroll (v 6-12): Vert utført av lege. Blodprøver og ultralyd vert rekvirert av lege.

Veke 12-18: Telefonkontakt jordmor der en sikrar at naudsynt informasjon om helse og levesett vert formidla.

Veke 18: Rutine Ultralyd (spesialisthelsetenesta)

Veke 24: Konsultasjon hos jordmor på kontor så lenge pasient ikkje har symptom på Covid-19.

Veke 28: Konsultasjon hos jordmor på kontor  så lenge pasient ikkje har symptom på Covid-19

Veke 32: Konsultasjon hos jordmor på kontor så lenge pasient ikkje har symptom på Covid-19

Veke 36: Konsultasjon hos jordmor på kontor så lenge pasient ikkje har symptom på Covid-19

Veke 38: Konsultasjon hos jordmor på kontor så lenge pasient ikkje har symptom på Covid-19

Veke 40: Konsultasjon hos jordmor på kontor så lenge pasient ikkje har symptom på Covid-19

Følgeteneste: Vert opprettholdt

Om pasient har symptom eller mistanke om at ho kan ha covid-19 infeksjon, skal anbefala smitteverntiltak gjennomførast.

Sjå vedtaket her.

Reduserer tenestetilboda på helsestasjonane (onsdag 18. mars)

Frå og med tysdag 17. mars vil helsestasjonane på Husnes, Halsnøy, Rosendal og Hatlestrand reduserere tilbodet på helsestasjonane i tråd med nasjonale råd om å redusere smitterisiko og hindre spreiing av koronaviruset. Oppfølging av nyfødde vert prioritert, 6 vekers kontroll hos helsesjukepleiar og lege, samt barnevaksinasjonsprogrammet. Grvaide for òg eit redusert tilbod. Helsestasjon for ungdom og reisevaksinasjonskontoret er stengd inntil vidare.

Meir informasjon finn du i vedtaket, som kan lesast her.

Psykisk helse - barn og unge (tysdag 17. mars)

Psykisk helse for barn og unge er tilgjengeleg på telefon. Her kan barn, unge og foreldre ta kontakt. 
Ein treng ikkje vere tilmeldt tidlegare.
Telefonnummer:
Anne Margrethe Vangsnes: 416 54 603
Siv Karin Stensletten: 481 93 521
Sturla Helland: 970 24 320

Barnevernvakttelefon - 97610100 (tysdag 17. mars)

Vi veit at det å gå i barnehage/skule, delta i fritidsaktivitet er ein viktig beskyttelsesfaktor for mange av dei barna som barneverntenesta føl opp. Tilsette i barneverntenesta også må ta smittevernrisiko på alvor og vi har begrensa kontakt med barn og unge i denne tida. Vi prøver å halde kontakt med dei fleste familiar via telefon, men det blir ofte dei vaksne.
 
Då dette er ei vanskeleg tid både for barn, unge og vaksne kan det føre til at fleire barn og unge vert meir utsett for vald, overgrep, rus og omsorgssvikt no.
Telefonnummer til barnevernvakttelefon: 976 10 100.
 
Barneverntenesta har difor frå no, døgnopen vakttelefon. Det betyr at barn og unge kan få tak i barnevernet på same telefonnummer gjennom heile døgnet.  
Vaktnummeret kan også nyttast om ein er i ein situasjon der det hastar med å få tak i barneverntenesta.
For at vaktnummeret skal nyttast «rett» ber eg om at i saker der de allereie har kontakt med barneverntenesta, nyttar andre telefonnummer for å ta kontakt.

Foreldrebetaling i barnehagar og SFO (tysdag 17. mars)

Foreldrebetaling for barn i barnehagar og SFO fell bort mens skular og barnehagar vert stengde som fylgje av Covid-19 viruset. Det vert kreditert for stengde dagar i mars ved neste fakturering.

Endringar i tenestetilbod (tysdag 17. mars)

Endringar i tenestetilbod grunna situasjonen med Covid-19 (koronavirus) 

Kvinnherad kommune varslar med dette at det i tida framover kan bli endringar i tenestetilbod for innbyggjarar som har vedtak på og mottek helse og omsorgstenester. Dette med heimel i smittevernlova § 4-1

Det vert sett i gang tiltak for å avgrensa smittespreiing. Samtidig førebur vi oss på ein situasjon med auka sjukdom i befolkninga. Det er forventa at vi i tida som kjem vil ha fleire alvorleg sjuke med store hjelpebehov. Men også eit større fråvær i personalgruppa grunna sjukdom og karantene. Vi ser det som nødvendig å gjera tiltak for å sikra best mogeleg ressursutnytting og på den måten sikra nødvendig helsehjelp til alle grupper i befolkninga.

Helsehjelp som er nødvendig for å sikra liv å helse vil i tida framover bli prioritert.

Vi vil gjera alt vi kan for å ivareta nødvendig helsehjelp som t.d. medisinar, ernæring og personleg stell og pleie. Men det kan bli endringar i kor, korleis og kor tid teneste vert ytt.

Tiltak:

 • Alle dagsenter og dagaktivitetstilbod er stengt
 • Fysioterapi er stengt
 • Frisklivssentralen er stengt
 • Rehabiliteringstilbod er sett på vent
 • Støttekontakt vert i hovudsak stoppa.
 • Korttidsplassar i institusjon skal primært nyttast til pasientar som grunna helsetilstand eller andre forhold ikkje kan få forsvarleg hjelp i eigen heim.
 • Avtalte opphald i institusjon for kartlegging, rehabilitering og avlastning går ut. Den enkelte vil får nærare informasjon dersom ein er omfatta av dette tiltaket.
 • Søknader om langtidsplass i institusjon vert ikkje handsama før situasjonen er avklara.
 • Flytting ut og inn av omsorgsbustader knytt institusjonane vert stoppa
 • Henting av hjelpemiddel frå heimar vert utsett
 • Planlagt praktisk hjelp i heimen kan bli avlyst på kort varsel

Karantene (måndag 16. mars)

Helsenorge og FHI har i kveld oppdatert sine retningsliner for dei som er i karantene. Denne informasjonen kan du finna her. (eige menypunkt - heimekarantene)

NAV Kvinnherad stengjer for publikum (måndag 16. mars)

NAV-kontoret er stengt for publikum inntil vidare:

Vi rår alle til å senda elektroniske søknadar via nav.no. Der kan du også søka om økonomisk sosialhjelp elektronisk.

Du kan også skriva ut søknadsskjema frå Kvinnherad kommune si heimeside og senda pr. post.

Venterommet er ubemanna kvar dag mellom kl. 12.00 og 14.00. Du kan fylla ut søknad og legga i postkassen her. Der kan du også legga anna dokumentasjon som er viktig for NAV si oppfølging av deg.

Ved akutt behov for hjelp:

Dersom du har akutt behov for å snakka med nokon om korttidsstønad eller har akutt trong for mellombels stad å bu, kan du ringa tlf 412 885 22.

Rosendal helsesenter reduserer tilbodet (måndag 16. mars)

Rosendal helsesenter reduserer sitt tilbod til pasientar som ikkje har akutt behov for helsehjelp:

Vi har avgjort å avbestilla alle pasientar som står på oppsatte timar. Dette gjeld inneverande veke og komande veke. Vi avventar å setja opp nye timar for desse pasientane til koronasituasjonen er nærare avklart. Vi oppmodar til bruk av e-konsultasjon for dei som kan.

Vi låser ytterdøra og slepp berre inn personar med timeavtale. Alle som skal til lege må ha gjort avtale og blir vurdert på telefon på førehand.

Vi bed folk om å vente ute i bilen og ikkje koma inn før dei har time. Vi har sett av akuttstova til vurdering av luftvegsinfeksjonar. Personar med luftvegsinfeksjon får ikkje koma inn i resten av helsesenteret.

Koronaprøvar vert berre tatt av dei pasientar som fyller Folkehelseinstituttet  sine kriterier til ei kvar tid. Desse prøvane tek vi utanfor helsesenteret. Pasienten sit i bilen og vi tar prøve i garasjen på sørsida av helsesenteret.

Onsdag denne veka er datasystemet vårt ute av drift på grunn av omlegging. Denne dagen kan vi ikkje bestilla medisinar eller laga sjukemeldingar. Viser også til informasjon frå NAV: Arbeidsgivarar kan gi tilsette rett til å bruka eigenmelding for heile arbeidsgivarperioden – dei første 16 dagane av ei sjukemelding.

Vi takkar for forståing for at vi kan gjennomføra desse tiltaka. Vi vil informera så godt vi kan, først gjennom kommunen sine heimesider, og så fort vi kan i media.

Venleg helsing
Tygve B. Torjusen
Rosendal helsesenter

Karantenereglar helsepersonell (måndag 16. mars)

Fylkesmannen har fått avklaring frå smittevernvakta hos Folkehelseinstituttet om reglar for karantene for helsepersonell etter negativt prøvesvar.

Om grunnlaget for gjennomføring av prøven var symptom på luftvegsinfeksjon, og prøven gjev eit negativt svar, kan helsepersonell gå tilbake i jobb.

Er helsepersonell testa som følgje av kontakt med smitte eller antatt smitte, opphevar ikkje den negative prøven karantenen

Opphald på fritidseigedomar (måndag 16. mars)

Kvinnherad kommune får mange førespurnadar frå folk som oppheld seg på fritidseigedomar i kommunen. Regjeringa oppmodar alle om å reisa heim og eit forbod kan tre i kraft på kort varsel. Les meir informasjon frå regjeringa her.

Veke 11

Oppmoding frå kommuneoverlege i Kvinnherad (laurdag 14. mars)

Du, som innbygger i Kvinnherad kommune, er den aller viktigste brikken for at vi skal komme igjennom denne pandemien med flest mulig av våre utsatte innbyggere i behold. Dette er en felles dugnad og et felles ansvar! 

Helsetjenesten er under er stort press. Dette kan i verste fall gå utover liv og helse.
Under følger en liste over hva dere alle kan bidra med, både for å minke trykket på helsetjenesten og for å hindre å smitte andre;

For de fleste av oss, som ikke sitter i karantene, gjelder følgende:
Har du milde til moderate luftveissymptomer (dvs. feber, hoste og/eller kortpustethet) skal du først og fremst holde deg hjemme (!) og unngå unødig kontakt med andre. Du skal ikke kontakte helsetjenesten og du skal ikke testes. Du kan gå på jobb etter å ha vært symptomfri i en dag. Har du så alvorlige symptom at du tror du vil trenge antibiotika eller sykehusinnleggelse, kontakter du lege pr. telefon! 

Merk: For helsepersonell og pasienter på våre institusjoner gjelder andre retningslinjer

For de som sitter i karantene gjelder følgende; først og fremst - overholde karantenen!
Får du milde til moderate luftveissymptomer (dvs. feber, hoste og/eller kortpustethet), skal du ikke kontakte helsetjenesten, og du skal ikke testes! Du kan gå på jobb etter å ha vært symptomfri i 7 dager. Får du alvorlige symptomer, og du tror at du vil trenge en sykehusinnleggelse, kontakter du lege pr. telefon! 

Smittevern:

 • Ikke gå til lege, tannlege, fysioterapeut eller andre helseaktører med mindre det er trengende nødvendig. Du eksponerer både deg selv og andre! De fleste kontroller og lignende kan vente! 
 • Bruk elektroniske løsninger som e-melding og e-konsultasjon i kontakt med din lege, hvis dette er mulig. 
 • Må du til lege, tannlege e.l., så møt presis (ikke sitt på venterommet i 30 minutter før timen), hold avstand til andre på venterommet, minst 1 m, helt 2 m, og praktisere god hånd- og   hostehygiene. Benytt alltid håndsprit når du kommer inn/går ut. 
 • Vask hender, evt. benytt håndsprit, før og etter butikkbesøk eller besøk hos andre. Det samme gjelder når du går inn og ut av egen bolig.
 • Hold fingrene dine for deg selv og ta minst mulig på ting når du er ute i offentligheten, det være seg på butikken, på bussen eller på venteværelset. 
 • Vær en erketypisk nordmann - Hold god avstand til folk du møter på gaten eller på tur, helst 2 m. Ikke håndhils eller klem, finn alternativ hilsemåter. 


Takk for innsatsen dere gjør for kommunen vår! 


Med hilsen

Glenn A. Opland Kommuneoverlege

Ekstraope sentralbord laurdag og søndag (fredag 13. mars)

Ekstraope sentralbord laurdag og søndag:

Dersom nokon av innbyggjarane våre har behov for kontakt med kommunen i helga, har sentralbordet ope kl. 11.00. - 13.00.

Helserelaterte spørsmål skal gå gjennom dei ordinære helsetelefonane: 116117 / 113.

Avlyser alle politiske møter (fredag 13. mars)

Denne meldinga har i dag gått ut til politikarane:

Ordføraren ber om at de har forståing for at ein finn det naudsynt å avlyse alle politiske møter i denne uoversiktlege situasjonen vi er i med koronapandemien.
Hovudfokuset no vert beredskapen i kommunen.
Beredskapsgruppa har møte kvar dag, og set i verk tiltak der det er naudsynt.
Det vert teke ei ny vurdering etter påske.
Dersom de har spørsmål kan ordførar Hilde Enstad kontaktast, fortrinnsvis på e-post, frå måndag 16.mars.

Stenger rådhuset for publikum (fredag 13. mars)

Frå og med måndag 16. mars stengjer rådhuset for publikum. Dette for å førebyggja og avgrensa smitte av korona. Ein kan framleis nå oss på telefon, chat og e-post. Det ligg òg mykje informasjon på heimesida til Kvinnherad kommune og Facebook. Rosendal Helsesenter held ope som vanleg

Melding til eigarar av hytte/fritidseigedom (fredag 13. mars)

Melding til eigarar av hytte/fritidseigedom og som er busett i anna kommune:

Kvinnherad kommune informerer om at grunna smittesituasjonen som vi har i Noreg i dag, vel kommunen å oppmode hytteeigarar i kommunen om å nøye vurdere om det er rett å dra hit no. Kvinnherad legg seg på ei restriktiv line for å avgrensa smittefare. Når mange menneske er samla på ein stad aukar smittefaren.

Kommuneoverlegen oppmodar eigarar av fritidsbustader i kommunen om å ikkje nytte desse i denne perioden til 26. mars. Er ein pålagt karantene i heimkommunen skal dette respekterast. Dette er eit tiltak for å hindre vidare spreiing av koronaviruset, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stenger Kvinnherad bibliotek (fredag 13. mars)

Kommunelegen har fatta vedtak om å stenga Kvinnherad bibliotek frå og med i dag.

Vedtaket kan du lesa her.

Informasjon frå sektorleiar i oppvekst, Anne Sofie Kjeka (fredag 13. mars)

Til alle skulane, barnehagane og foreldre

I går torsdag 12.03.20, vart skular og barnehagar i heile landet stengde frå klokka 18:00. Statsministeren vår varsla dette med å seia: «Dette er tiltak som skal ha stor inngripen i vår frihet»

Målsetjinga med stenginga er at det skal bli mindre kontakt mellom folk, det er den einaste måten me kan stoppa denne pandemien på. Det offentlege tek no eit stort ansvar med å stenga skular og barnehagar. Dette vert gjort for at ein er redd for at det er umogleg å halda stor nok avstand når mange barn er samla.

Elevane skal no vera heime for at dei skal ha mindre kontakt. Ja, det er som statsministeren seier , eit stort inngripen i vår fridom, men det er viktig for å redda mange sårbare og sjuke personar som er våre medmenneske. Det er viktig at elevane held seg i heimen om dagen og gjer skulearbeidet sitt. Dette er heimane sitt ansvar.

Det har kome nokre tilbakemeldingar på sektoren si melding om at det er «karantene». Me orsakar bruken av dette omgrepet, det var feil. Vårt mål var å setja fokus på eit viktig tema. Poenget med at skular og barnehagar vert stengde er at det skal vera begrensa kontakt mellom folk.

Regjeringa forventar at elevane i skulane gjer skulearbeidet sitt heime om dagane. Det er skulane sitt ansvar å ha kontakt med elevane og leggja til rette for læring og skulearbeid. Skulane i Kvinnherad er klare for dette oppdraget.  Me lukkast når skulane og heimane står saman.

Anne Sofie Bjelland Kjeka

Sektorleiar oppvekst – Kvinnherad kommune

Informasjon frå kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik (torsdag 12. mars)

Situasjonen med koronasmitte i Noreg får naturlegvis store verknader også på Kvinnherad-samfunnet. Frå og med i morgon er skular og barnehagar stengt. Det vert etablert ein tilsynsordning for barnehagebarn og barn i 1.-4 klasse. Denne vert atterhalde tilsette i helse og omsorgstenester som ikkje kan løyse dette på anna vis. Kartlegging av kven dette kan vere og arbeid med organisering av dette er i gang no. Føresette vert kontakta av den einskilde skule og barnehage.

Tiltaket om å setja i verk stenging hadde beredskapsleiinga i kommunen allereie avgjort før regjeringa fatta sitt vedtak - så vi var tidleg i gang med planlegging av dette.

Det er ein del førespurnadar som kjem til våre helsesenter. Innbyggjarane våre bes om å unngå telefonar her med mindre det er heilt nødvendig. Eg minner om at det berre er eigen sjukdom som kan kvalifisere for sjukemelding. Vi må sikre at den kapasitet vi har vert nytta på best mogleg måte. Om sentrale myndigheiter ser på regelverket knytt til dette vil ein eventuelt kome attende til.

Svært mange funksjonar i samfunnet er råka og mange menneske må endra sine vaner og gjeremål.

Eg ber om at regjeringa si oppmoding om å ta del i denne dugnaden vert respektert.    

For Kvinnherad kommune som organisasjon og våre medarbeidarar så har vi ei noko ikkje føreseieleg tid framfor oss. Eg vil rosa tillitsvalde og verneteneste som hjelper svært godt i det arbeidet som no er i gang. Vi må nytte arbeidskrafta vi har tilgjengeleg til det beste for innbyggjarane som treng det mest.

Det er tidlegare påvist eitt smittetilfelle i vår kommune. Så langt har vi ikkje fått melding om fleire.

Vi vil koma attende med meir informasjon etter kvart som/om situasjonen endrar seg.

Stenger skular og barnehagar (torsdag 12. mars)

Vedtaket frå kommunelegen angåande stenging av skular og barnehagar i Kvinnherad kommune er no fatta og kan lesast her.

Besøksforbod sjukeheimar (torsdag 12. mars)

Kommunelegen har i dag gjort vedtak om besøksforbod på sjukeheimar frå og med i dag.

Vedtak om stenging av basseng, gymsalar og idrettshallar er òg fatta.

Leiinga i Kvinnherad kommune presiserer at dette er ein nasjonal dugnad der alle må trø til for å avgrensa smitte av korona.

Vedtak om besøksforbod på sjukeheimar kan lesast her.
Vedtak om stenging av symjehallar, gymsalar og idrettshallar kan lesast her.

Informasjon angåande stenging av skular og barnehagar kjem snarleg.

Avlysingar møter m.m. (torsdag 12. mars)

Fleire møter og arrangement vert no avlyste grunna korona og avgrensing av smitte. Følg med på politisk- og aktivitetskalender på heimesida til kommunen.

 

Stengjer basseng og gymsalar (torsdag 12. mars)

Kvinnherad kommune følgjer råda til folkehelseinstituttet og helsedirektoratet.
Målsettinga for smitteverntiltaka er no å stanse og å avgrensa smitte for å hindra eit større utbrot og å forsinka spreiing slik at toppen på utbrotet blir flata ut.

Myndigheitene rår til kontaktreduserande tiltak. Dette betyr at all kontaktaktivitet skal reduserast. 
I dag vil kommunelegen gjera vedtak om stenging av ungdomsklubbane, alle kommunale basseng (på Halsnøy, Undarheim, varmebassenget, Rosendal og Hatlestrand), alle gymsalar, Husnes Idrettshall og tilhøyrande garderobar. Grunngjevinga er å redusera kontakt mellom menneske, og at Kommunedirektøren må nytta reinhaldspersonalet på prioriterte områder.  God hygiene er av stor viktigheit for å førebyggje smitte.
Kommunedirektøren ber om forståing for stengingstiltaka, og ønskjer å minna om at alle tiltaka bli gjennomført for å verna om dei som står i fare for å bli smitta og som har ei tilleggsliding i botn eller lågt immunforsvar.  

Hugs god handhygiene og gode hostevanar!

Krav til arrangement jf. kommunalt vedtak (onsdag 11. mars)

Koronaviruset spreier seg no fort i Noreg, og vi prøver å bremsa spreiinga og hindra risikogrupper i å bli sjuke. For å oppnå dette kan kommunen vedta avgrensingar for møter og arrangement, eller ved behov forby desse.

Alle som skal eller planlegg å arrangera møte eller arrangement i Kvinnherad kommune må frå i dag av gjera ei vurdering av smittefaren ved å gjennomføra arrangementet.

Vi ber alle vurdere og ta stilling til om planlagde arrangement bør gjennomførast.

Kommunen må vurdera om arrangement i Kvinnherad kan medføra ein vesentleg fare for befolkninga. Faren aukar med talet på menneske som samlast, og faren aukar dess fleire frå ei risikogruppe som er til stades. Større arrangement medfører at mange menneske er tett på kvarandre. Faktorar som bevertning, alkoholinntak og varigheit påverkar òg smittefaren.

Spørsmål og eventuelle søknadar med risikovurdering må sendast til Kvinnherad kommune ved einingsleiar Helse: Irina Zimina.

Søknaden må vera mottatt hos kommunen seinast ei veke før arrangementet. Dersom kommunen finn at arrangementet aukar sannsynet for smitte og overføring av covid-19 kan kommunen med heimel i smittevernlova § 4-1 forby arrangementet, eller avgrensa dette etter eiga vurdering.

Eitt tilfelle koronasmitte (måndag 9. mars)

Det er stadfesta eitt tilfelle av koronasmitte i Kvinnherad. Situasjonen vert følgd opp og det er ingen dramatikk i dette.

Dei nødvendige smittesporingane er gjort, seier kommuneoverlege Glenn A. Opland.

Kommunedirektøren si leiargruppe saman med kommuneoverlege, leiande helsesjukepleiar og einingsleiar for Helse har kvar dag statusmøte og går gjennom det som er meldt inn frå innbyggjarar i kommunen til helsenter og helsestasjon. Her vert drøfta det som er aktuelt denne dagen, og det vert lagt planar for det næraste døgnet. Beredskapsplanar for dei ulike tenesteområda våre er på plass, og smittevernplan er oppdatert og politisk vedteken.

Kommuneoverlege minner på at alle innbyggjarar  må ha fokus på ivareta god hand og hostehygiene og elles bruka skjøn i situasjonar med mykje folk samla.

Følg ellers med i media, på heimesida og kommunen si facebook side for oppdatert informasjon.

Kartlegging og informasjon

Kommunen gjennomfører jamlege møter der kommuneoverlege, einingsleiar for Helse, leiande helsesjukepleiar og aktuelle tilsette frå kommunedirektøren si leiargruppe deltek.

I møta vert det drøfta status korona i Kvinnherad, som byggjer på meldingar i frå sektorar, helsesenter og helsestasjon. All informasjon vert samla og kartlagt. Møta vert også gjennomført laurdag og søndag ved behov.

All informasjon vert kvalitetssikra og klarert av kommuneoverlege i høve kva som skal ut til aviser, på heimeside/facebook/intranett.

 

Tysdag 15.02.22

Smittetal:

Det er meldt inn 55 nye smittede i går, måndag 14.02.22

Måndag 14.02.22
Smittetal:
Det er meldt inn 95 smittede f.o.m 11.02.22 t.o.m 13.02.22.