Valmottak
Lars Næs og Geir Mogren tek i mot stemmer på rådhuset.